W ramach Jednolitego Rynku UE jednym z planowanych działań jest wprowadzenie elektronicznego fakturowania obejmującego również zamówienia publiczne udzielane w UE. Jak informuje Urząd Zamówień Publicznych, oczekuje się, że elektroniczne faktury (e-faktury) obniżą koszty prowadzonych operacji, zniwelują opóźnienia w płatnościach i zredukują zużycie surowców i tym samym produkcję odpadów.

Część państw członkowskich posiada krajowe przepisy dotyczące elektronicznego fakturowania, a niektóre z nich wprowadziły obowiązek elektronizacji faktur przy udzielaniu zamówień publicznych. Istnienie wielu narodowych systemów elektronicznego fakturowania opartych o krajowe standardy powoduje, według Komisji Europejskiej, komplikacje i zwiększa koszty ponoszone przez wykonawców, szczególnie w przypadku zamówień przekraczających granice narodowe, co ostatecznie skutkuje fragmentacją Jednolitego Rynku.

W ramach prac przygotowawczych nad ewentualnym wprowadzeniem e-faktur w zamówieniach publicznych Komisja Europejska zaprasza wszystkich zainteresowanych (instytucje publiczne, osoby indywidualne, przedsiębiorstwa, organizacje) do wyrażenia opinii w publicznych konsultacjach. Szczególnie oczekiwane są opinie od zamawiających i wykonawców będących bezpośrednimi użytkownikami elektronicznych faktur.

Komisja jest zainteresowana uzyskaniem informacji w zakresie dotychczasowych doświadczeń związanych z użytkowaniem faktur elektronicznych oraz opinii dotyczących zamiaru wprowadzenia elektronicznego fakturowania w zamówieniach publicznych. Konsultacje będą trwać do 14 stycznia 2013 r. Ankieta zawiera ok. 20 pytań. W przypadku pytań otwartych odpowiedzi można udzielić w dowolnym języku oficjalnym UE. Ankietę można wypełnić anonimowo.

Polska wersja formularza ankietowego dostępna jest pod adresem: www.ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=einvoicingpubproc&lang=pl.

Informacje Komisji na temat elektronizacji fakturowania w zamówieniach publicznych znajdują się na stronie: www.ec.europa.eu/internal_market/consultations/2012/einvoicing_en.htm.

Źródło: www.uzp.gov.pl,