Ubezwłasnowolnienie wymaga zmian, ale prace idą wolno

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Ministerstwo Sprawiedliwości od dawna zapowiada zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia innymi formami opieki nad osobą dorosłą. Rozwiązaniem mogłoby być wprowadzenie systemu zindywidualizowanego wspierania podejmowania decyzji przez osoby obecnie ubezwłasnowolnione - uważa rzecznik praw obywatelskich
Patrycja Rojek-Socha
04.05.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne

Prezydent: Przynależność do UE wpisać do konstytucji

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Powinniśmy zagwarantować obecność w NATO i Unii Europejskiej w konstytucji - stwierdził prezydent Andrzej Duda. I dodał, że należy starać się, żeby postanowienia konstytucji były wypełniane. - Deklaracja o wpisaniu obecności w UE będzie tyle warta, ile determinacja w przestrzeganiu konstytucji - skomentował to przewodniczący Rady UE Donald Tusk.
Krzysztof Sobczak
03.05.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
W konstytucji Republiki Czeskiej jest przepis zabraniający wprowadzania zmian naruszających zasady państwa prawnego, nawet gdyby była zdolna do tego konstytucyjna większość w parlamencie - mówi prof. Maria Kruk z Uczelni Łazarskiego. Ale dodaje, że nie ma pewności, że w innych krajach ta metoda też jest do zastosowania, zwłaszcza gdy konstytucja nie wprowadza takiej klauzuli.
Krzysztof Sobczak
03.05.2019
Mediacja już przebiła się do mentalności społeczeństwa jako jeden ze sposobów rozwiązywania sporów, ale ja mówią prawnicy-mediatorzy, nadal należy aktywnie ją popularyzować. Rolę w tym powinny odegrać środowiska prawnicze, w szczególnie sędziowie.
Aleksandra Partyk
03.05.2019
Wymiar sprawiedliwości Prawo gospodarcze
Dziewczyna wymieniała się z młodszym kolegą sms-ami o treści seksualnej. Sąd udzielił jej jedynie upomnienia ale mimo to 16-latka została wpisana do rejestru pedofilów. RPO ocenił, że to łamanie praw dziecka i konstytucji. Przypomniał, że w rejestrze dziewczyna figurowałaby do 28. roku życia, co - jak wskazał - miałoby wpływ na całą jej przyszłość.
Patrycja Rojek-Socha
02.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Zdrowia informuje, że budowa "docelowego" Ośrodka Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie była już planowana podczas prac nad przepisami dotyczącymi osób, które po odbyciu kary nadal stanowią zagrożenie dla życia, zdrowia i wolności seksualnych innych. Jak uzasadnia, ma to związek ze stale zwiększającą się liczbą osób umieszczanych w obecnej placówce.
Patrycja Rojek-Socha
02.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Adopcje muszą się odbywać pod wnikliwym nadzorem państwa, które ma szczególny obowiązek troszczyć się o dobro dzieci. Te nieformalne stanowią ogromne niebezpieczeństwo - nie tylko dla dzieci, ale także dla ich potencjalnych rodziców, którzy o nie zabiegają. Mimo swoich intencji mogą paść ofiarą nadużyć - mówi serwisowi Prawo.pl. adwokat Piotr Kaszewiak.
Patrycja Rojek-Socha
02.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nie znam sędziów, którzy z założenia nie chcą rozpoznawać spraw, bo „leżą i pachną”. To, że sędziowie wyznaczają rozprawy na 2020 rok, czy nawet na początek 2021 r., jest związane z wadliwą organizacją wymiaru sprawiedliwości. Oni za to nie odpowiadają - wyjaśnia dr Olga Maria Piaskowska.
Aleksandra Partyk
02.05.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych skierował do Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego zażalenie na postanowienie o umorzeniu postępowania o uchylenie immunitetu sędziego Wojciecha Łączewskiego.
Jolanta Ojczyk
01.05.2019
Wymiar sprawiedliwości
Członkostwo Polski w elitarnym klubie, jakim jest Unia Europejska stanowi dla nas poważną gwarancję bezpieczeństwa, także bezpieczeństwa międzynarodowego - uważa prof. Marek Safjan. Widzi jednak zarysowane w ostatnim czasie pękniecie między naszym państwem a instytucjami europejskimi.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
01.05.2019
Prawnicy
Dr Adam Bodnar i Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich zostali uhonorowani Nagrodą Praworządności (Rule of Law Award) przyznawaną przez World Justice Project, niezależną międzynarodową organizację pozarządowa, działającą na rzecz rządów prawa na świecie. W uzasadnieniu nagrody uznano Bodnara za kluczowego orędownika w tej sprawie.
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prawo jest dziś w Unii Europejskiej podważane i w efekcie tracą na tym słabsze kraje - stwierdził prezes PiS Jarosław Kaczyński. Jego zdaniem w czasach EWG było pod tym względem lepiej, "interesy ścierały się w jakichś ramach, te ramy były tworzone przez prawo europejskie, przez traktaty europejskie, ale mimo wszystko to jakoś funkcjonowało".
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Komisja Europejska zajmowała się we wtorek sytuacją dotyczącą praworządności w Polsce. Według nieoficjalnych informacji wiceszef KE Frans Timmermans bardzo krytycznie ocenił uchwalone kilka dni temu zmiany znoszące m.in. prawo do odwołania się kandydatów do Sądu Najwyższego od uchwał Krajowej Rady Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Morawieckiego wizja UE bez praworządności

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Walka z nierównościami, zwiększanie innowacji, walka z monopolami i protekcjonizmem gospodarczym, zwiększanie wydatków i ochrona granic oraz ochrona demokracji - takich pięć filarów reformy Unii Europejskiej proponuje premier Mateusz Morawiecki. Nie ma na tej liście wspólnych standardów demokracji i praworządności.
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Kilka tysięcy osób demonstrowało w poniedziałek w Pradze i w innych czeskich miastach przeciwko planowanej zmianie na stanowisku ministra sprawiedliwości, która zdaniem demonstrujących, zagraża niezależności wymiaru sprawiedliwości. W tle śledztwo przeciwko premierowi Andrejowi Babiszowi.
Krzysztof Sobczak
30.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od kilkunastu do nawet kilkuset tysięcy złotych - tyle bezdzietne pary są gotowe zaoferować za niemowlę. Nie brakuje ofert, ani chętnych. Resort sprawiedliwości chce ukrócić ten proceder karami, jednak eksperci wątpią, czy to wystarczy. Dla organów ścigania najtrudniejsze są względy etyczne - z jednej strony dziecko, choć nielegalnie, trafia do rodziny, która może zapewnić mu lepszy byt. Z drugiej - jego prawa są zagrożone.
Patrycja Rojek-Socha
30.04.2019
Prawo rodzinne
Oczekiwanie na rozprawę sięgające 15 miesięcy jest przewlekłością - orzekł Sąd Najwyższy w nowej Izbie Kontroli Nadzwyczajnej. I dodał, że jest to wynik działań prawodawcy, który nakazując rozpoznawanie spraw zgodnie z kolejnością wpływu, nie stworzył instrumentów umożliwiających efektywne funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Stale rośnie liczba spraw o ustalenie kontaktów z dzieckiem, bo coraz częściej właśnie te kontakty stają się sposobem na odegranie się na niewiernym byłym lub na podwyższenie alimentów. Wywożenie dzieci, manipulowanie nimi, zarzucanie molestowania czy... wyłączenie prądu - pomysły - głównie matek - są nieograniczone.
Patrycja Rojek-Socha
30.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
W tym roku wynik pozytywny uzyskało aż 541 uczestników egzaminu radcowskiego, czyli 89 proc. wszystkich zdających. Okręgowa Izba Radców Prawnych w Warszawie opublikowała kompletne wyniki tegorocznego egzaminu. Największą zdawalność odnotowano wśród osób, które skończyły aplikację.
Monika Sewastianowicz
29.04.2019
Prawnicy Dla studenta
Ani razu, ani przez moment nie porównałem dzisiejszych sędziów do sędziów z czasów Vichy - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Porównałem tylko konieczność przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości do sytuacji w NRD w 1990 r. i do Francji, na początku lat 60. - wyjaśnił.
Krzysztof Sobczak
29.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Paweł Z. nie posiadając uprawnień pełnomocnika profesjonalnego miał pomagać pewnemu małżeństwu przy dochodzeniu na drodze sądowej odszkodowania za śmierć ich syna. Za usługi zażądał 30 proc. od wypłaconych pozwanym świadczeń. Sąd Apelacyjny jego roszczenia uwzględnił - w ocenie Prokuratora Generalnego jednak z naruszeniem zasad prawa.
Patrycja Rojek-Socha
29.04.2019
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Część sądów w najbliższy czwartek będzie zamknięta. Decyzje o tym, czy pracownicy sądów tego dnia mają dzień wolny od pracy, zależy od prezesów i dyrektorów sądów. Tymczasem niezłożenie pisma w sądzie w dniu 2 maja, gdy jest to ostatni dzień terminu, może skutkować negatywnymi konsekwencjami dla strony.
Aleksandra Partyk
29.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Pozwani byli wezwani do uiszczenia opłaty od skargi. W zakreślonym terminie zlecili przelew bankowy na rachunek sądu. Choć pewne czynności bankowe zostały przeprowadzone już po upływie terminu, to nie uzasadniało to odrzucenia skargi. Pozwani dochowali terminu do uiszczenia opłaty - orzekł Sąd Najwyższy.
Aleksandra Partyk
29.04.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zgromadzenie Przedstawicieli Sędziów Apelacji Wrocławskiej zdecydowało o odroczeniu opiniowania kandydatów na stanowiska sędziowskie do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia przez Trybunał Sprawiedliwości UE pytań prejudycjalnych skierowanych przez Sąd Najwyższy i NSA dotyczących prawidłowości procesu wyłaniania sędziów - członków Krajowej Rady Sądownictwa.
Krzysztof Sobczak
28.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W ciągu ostatnich sześciu lat w ponad 70 krajach na całym świecie przyjęto prawa, które ograniczają swobodę działania organizacjom społeczeństwa obywatelskiego - wynika z analizy organizacji zajmujących się obroną praw człowieka. Jej autorzy wymieniają na tej liście także Polskę.
Krzysztof Sobczak
28.04.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Ponieważ obecna procedura zapisana w artykule 7 traktatu unijnego nie mogła zapobiec temu, co stało się w Polsce, na Węgrzech czy w Rumunii, proponuję ulepszenie mechanizmu egzekwowania praworządności, by stał się bardziej niezależny i bardziej skuteczny. Taką deklarację składa kandydat Europejskiej Partii Ludowej (EPL) na przewodniczącego Komisji Europejskiej Manfred Weber.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Pogłębienie współpracy sędziów, reakcja Unii na łamanie wartości w każdym z państw członkowskich, wykorzystanie Karty Praw Podstawowych to - według uczestników międzynarodowej konferencji zorganizowanej w piątek w Sądzie Najwyższym - remedium na kryzys rodzący się w Unii Europejskiej.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
26.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Ogólna efektywność sądów jest w Polsce lepsza niż średnia w Unii Europejskiej, ale pogarsza się ocena ich niezależności zarówno przez obywateli jak i przedsiębiorstwa - stwierdziła Komisja Europejska w komentarzu do kolejnego rankingu wymiarów sprawiedliwości państw unijnych.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Wymiar sprawiedliwości
Bez poprawek Senat w piątek przyjął nowelizację ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa, która m.in. wyklucza możliwość wnoszenia odwołań od uchwał zawierających wnioski o powołanie sędziów Sądu Najwyższego. Przygotowana przez posłów PiS ustawa ma też skutkować umorzeniem wcześniej wniesionych odwołań odrzuconych kandydatów na sędziów SN.
Krzysztof Sobczak
26.04.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sprawca osadzony na mocy decyzji sądu w zakładzie psychiatrycznym będzie miał prawo do udziału w posiedzeniu dotyczącym jego dalszego pobytu w tej placówce - to zmiana, którą wprowadza nowelizacja kodeksu karnego wykonawczego. Weszła właśnie w życie.
Patrycja Rojek-Socha
26.04.2019
Wymiar sprawiedliwości