Sam fakt leczenia psychiatrycznego nie przesądza, czy wątpliwości co do stanu zdrowia psychicznego sprawcy oszustwa są uzasadnione - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. - Ale jeżeli jest uprawdopodobnienie tego, że poczytalność oskarżonego mogła być co najmniej ograniczona, sąd powinien wyznaczyć mu obrońcę z urzędu - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.05.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Możliwość używania przez Służbę Więzienną paralizatorów w kontaktach z osadzonymi wprowadziła tarcza antykryzysowa z 31 marca. Zapis od początku wzbudzał duże wątpliwości, m.in. wśród adwokatów. Teraz Rzecznik Praw Obywatelskich pisze w tej sprawie do premiera, wskazując że taka broń, w rękach nieprzeszkolonych funkcjonariuszy może prowadzić do tragedii.
Patrycja Rojek-Socha
02.05.2020
Wymiar sprawiedliwości
W tym tygodniu w stan spoczynku przeszli sędziowie Sądu Najwyższego Beata Gudowska orzekająca w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz filary Izby Cywilnej - Jacek Gudowski i Wojciech Katner. Są to osoby, które przyczyniły się do ujednolicania orzeczeń w prawie spółek, własności nieruchomości, umów nienazwanych, leasingu czy prawa bankowego.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
02.05.2020
Prawo cywilne Prawnicy
Maseczka, jak t-shirt, pozwoli wyrazić poglądy lub podkreślić zainteresowania. Czyli dla niektórych Batman lub Star Wars, dla innych Legia, Polska Walcząca lub flaga Polski. Można się spierać, czy maseczka to właściwe miejsce, by manifestować swoje przywiązanie do ojczyzny, ale - jak podkreślają eksperci - zniewaga to raczej nie będzie.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
02.05.2020
Prawo karne
Kolejna już nowelizacja tarczy antykryzysowej na ostatniej prostej - czyli w czasie prac w Sejmie - zmieniła swój kształt. W wersji, która trafiła do Senatu nie ma przepisów umożliwiających wnoszenie pism do sądu i doręczania ich przez sąd z wykorzystaniem ePUAP-u. Adwokaci i radcowie prawni są zaskoczeni zmianami.
Patrycja Rojek-Socha
01.05.2020
Wymiar sprawiedliwości
Podejmuję się w tym trudnym czasie zaszczytnej funkcji kierowania Sądem Najwyższym, deklarując jej wykonywanie zgodnie ze standardami niezależności, rzetelności oraz z dbałością o najwyższe standardy funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości - oświadczył powołany przez prezydenta do czasowego kierowania SN Kamil Zaradkiewicz.
Krzysztof Sobczak
01.05.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Z ostatnich zaleceń Ministerstwa Sprawiedliwości wynika, że rozprawy mają wrócić na wokandy po 15 maja. Prawnicy liczą na zbliżające się "odmrożenie" prac sądów i zgodnie wskazują, że sytuacja jest bardzo trudna. Problemy są i z wnoszeniem pism, i z informacją - bo brakuje jednolitych rozwiązań, a sądy na "własnym podwórku" radzą sobie różnie.
Patrycja Rojek-Socha
01.05.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Bezpieczne „odmrażanie” pracy sądów, tak aby nie odbyło się to ze szkodą dla obywateli i pracowników wymiaru sprawiedliwości - to cel rozwiązań, które znalazły się w uchwalonej w czwartek wieczorem przez Sejm tzw. tarczy antykryzysowej 3.0. Przewiduje ona m.in. widerozprawy, zmiany w katalogu spraw pilnych, a także zmiany w bezpłatnej pomocy prawnej.
Krzysztof Sobczak
30.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Dr hab. Kamil Zaradkiewicz został wyznaczony przez prezydenta na tymczasowego pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. To zaskoczenie dla środowiska prawniczego, które docenia jego dorobek naukowy, ale źle odbiera podważanie statusu tysięcy sędziów, zawieszenie w czynnościach prezesa Izby Cywilnej, w której sam orzeka, czy wnoszenie o zawieszenie rzecznika dyscyplinarnego SN.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.04.2020
Prawnicy
Kończę swoje sześcioletnie kierowanie Sądem Najwyższym w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i z dużymi obawami o przyszły kształt tej instytucji, a także pełna obaw o niezależność sądownictwa w Polsce - mówi prof. Małgorzata Gersdorf, której kadencja na stanowisku pierwszego prezesa upływa 30 kwietnia i tego też dnia odchodzi ona w stan spoczynku jako sędzia.
Krzysztof Sobczak
30.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Prokuratura Regionalna w Rzeszowie skierowała do Sądu Okręgowego w Krakowie akt oskarżenia przeciwko m.in. byłemu dyrektorowi Sądu Apelacyjnego w Krakowie Andrzejowi P. Jak poinformował w czwartek wydział prasowy Prokuratury Krajowej, łącznie aktem oskarżenia objęto 46 osób, którym zarzuca się w większości działanie w zorganizowanej grupie przestępczej.
Krzysztof Sobczak
30.04.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości

Racjonalny ustawodawca powrócił?

Wymiar sprawiedliwości
W poczynaniach Ministerstwa Sprawiedliwości widać chaos. Najpierw wprowadzono rozprawy online, by usunąć je w projekcie przesłanym do Sejmu i… przywrócić w autopoprawce. Ważne, że o ile MS znów nie zmieni zdania, prawo do sądu będzie przywracane pomimo panującej epidemii, gorzej z e-doręczeniami - piszą adwokaci Grzegorz Prigan i Karol Pachnik.
Grzegorz Prigan Karol Pachnik
30.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Od 1 maja br. sędzia Izby Cywilnej SN Kamil Zaradkiewicz będzie kierował Sądem Najwyższym, do czasu powołania I Prezesa Sądu Najwyższego. Zaradkiewicz jest sędzią SN od 10 października 2018 roku. Jak zapowiedział Andrzej Duda, jego głównym zadaniem będzie teraz zorganizowanie Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN, które wybierze kandydatów na I prezesa.
Krzysztof Sobczak
30.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

ePUAP ułatwi komunikację z sądem, ale kancelarie słono zapłacą

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 3
Kolejny projekt nowelizacji tarczy antykryzysowej wprowadza możliwość wnoszenia pism do sądów powszechnych za pośrednictwem ePUAP. Rozwiązanie, na które czekają prawnicy, może okazać się jednak dla nich kosztowne. W myśl propozycji za wydruki pism, załączników lub utrwalenie na nośniku danych trzeba będzie zapłacić i to kilkudziesięciokrotnie więcej niż na wolnym rynku.
Patrycja Rojek-Socha
30.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 3

Informatyzacja sądów nie jest panaceum, ale nie ma wyboru

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
W dyskusji o stosowaniu na szerszą skalę rozwiązań informatycznych przebrzmiewa euforyczne przekonanie, że to zbawi sądy, a także opinie wskazujące na całkowite nieprzygotowanie i brak możliwości prowadzenia rozpraw z zastosowaniem komunikacji elektronicznej, czy e-doręczeń. Czy jednak stać nas na to, by nie próbować? - pyta sędzia Wojciech Łukowski
Wojciech Łukowski
30.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Nowe technologie
Prezes sądu nawet do roku od odwołania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, będzie mógł przenieść sędziego do innego wydziału przed zasięgnięciem opinii kolegium, a odwołanie nie wstrzyma wykonania decyzji - to zmiana proponowana w noweli tarczy antykryzysowej. - To zapewnienie prezesom władzy absolutnej i zielone światło dla czystek kadrowych - oceniają sędziowie.
Patrycja Rojek-Socha
30.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Komisja Europejska uruchomiła w środę procedurę naruszeniową wobec Polski w związku z ustawą dotyczącą dyscyplinowania sędziów. Zdaniem KE uchwalone w grudniu przepisy podważają niezależność polskich sędziów i są sprzeczne z zasadą nadrzędności prawa UE. Procedura ta może za kilka miesięcy doprowadzić do skierowania sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE,
Krzysztof Sobczak
29.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Przepis ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, który pozbawia stronę pozwaną prawa do ubiegania się o zwolnienie z kosztów sądowych w elektronicznym postępowaniu upominawczym, jest niezgodny z konstytucją - orzekł w środę Trybunał Konstytucyjny, odpowiadając na pytanie lubelskiego sądu.
Krzysztof Sobczak
29.04.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W środę 30 kwietnia sędzia Michał Laskowski zakończy pełnienie funkcji rzecznika prasowego Sądu Najwyższego. Mówiąc o powodach tej decyzji powiedział, że "uważa, że kończy się pewien rozdział w historii Sądu Najwyższego". - Zamienia się prezes i to jest jakby zewnętrzny wyraz tego - wyjaśnił.
Krzysztof Sobczak
29.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Żądanie wyjaśnień w sprawie zawieszenia Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego nie może zostać zrealizowane w obowiązującym stanie prawnym - napisała w piśmie skierowanym do prokuratora krajowego I prezes SN Małgorzata Gersdorf. Jej zdaniem prokurator może występować tylko w sprawie prawidłowego i jednolitego stosowania prawa w ściśle określonym postępowaniu.
Krzysztof Sobczak
29.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
W dobie epidemii koronawirusa kancelarie radcowskie lepiej sobie radzą na rynku prawnym, ponieważ radcy lepiej niż inni prawnicy są przygotowani do nowych wyzwań, choćby w zakresie umiejętności zarządzania kancelarią i marketingu. By jednak przetrwać trzeba być aktywnym i działać - choćby poprzez szukanie nowych obszarów usług, pozyskiwanie klientów czy stawianie na rozwój kompetencji - mówi Maciej Bobrowicz,
Patrycja Rojek-Socha
29.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
W dobie koronawirusa, gdy ulega pogorszeniu sytuacja finansowa wielu osób, alimenty natychmiastowe są na zabezpieczenie potrzeb dzieci - zwraca uwagę Rzecznik Praw Obywatelskich i popierając postulaty Rzecznika Praw Dziecka występuje do ministra sprawiedliwości o podjęcie działań w tym zakresie.
Patrycja Rojek-Socha
29.04.2020
Prawo rodzinne

Rząd autopoprawką wprowadza e-rozprawy, bieg terminów administracyjnych też do "odwieszenia"

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 3
Projekt kolejnej noweli tarczy antykryzysowej zmienia się jak w kalejdoskopie. Ku zaskoczeniu prawników - w wersji, która trafiła do Sejmu, nie było pakietu zmian dotyczących e-rozpraw. Jednak we wtorek, późnym wieczorem, rząd wniósł autopoprawkę - a w niej m.in. przepis umożliwiający wideokonferencje, również spoza budynku sądu. Mają też biec terminy administracyjne.
Patrycja Rojek-Socha
29.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo Tarcza Antykryzysowa 3
Komisja Europejska zamierza w środę uruchomić procedurę naruszeniową w stosunku do Polski w związku z ustawą o środkach dyscyplinarnych wobec sędziów. Pierwszym krokiem ma być wezwanie do usunięcia uchybienia, a Polska ma otrzymać dwa miesiące na odpowiedź na zarzuty KE. Na razie nie obejmie to problemu wyboru nowego I prezesa Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
28.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Kryzys związany z epidemią pokazuje to, o czym mówiło się od dłuższego czasu. Lepiej radzą sobie kancelarie wieloosobowe, nastawione na różne obszary działalności i inwestujące w nowe technologie. W najtrudniejszej sytuacji są ci prawnicy, którzy skupiali się głównie na sprawach sądowych. Publikujemy pełny raport z badań na ten temat.
Patrycja Rojek-Socha
28.04.2020
Wymiar sprawiedliwości

Prof. Gersdorf żegna się z Sądem Najwyższym

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Nie udało się zatrzymać destrukcji państwa prawa, ale udało się dopomóc wielu ludziom w zrozumieniu, jak wielkie znaczenie dla obrony ich praw ma Konstytucja i sędziowie - stwierdza prof. Małgorzata Gersdorf w liście do pracowników, opublikowanym w związku ze zbliżającym się końcem jej kadencji (30 kwietnia) na stanowisku I prezesa Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
28.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Troje sędziów SN przeszło w stan spoczynku

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Od poniedziałku 27 kwietnia br. trójka sędziów Sądu Najwyższego - Beata Gudowska orzekająca w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych oraz Jacek Gudowski (fot.) i Wojciech Katner orzekający w Izbie Cywilnej - przeszła w stan spoczynku.
Krzysztof Sobczak
28.04.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Im więcej zakazów i obostrzeń, tym większa frustracja. A może by tak pozbyć się uciążliwych przepisów i w końcu zakosztować prawdziwej wolności? Pomysł atrakcyjny na pierwszy rzut oka, ale jego skutki mogą być opłakane, o czym na własnej skórze przekonała się pewna księżniczka w bajce przygotowanej przez Fundację Edukacji Prawnej „Iustitia”
Monika Sewastianowicz
28.04.2020
Prawnicy Zarządzanie oświatą
Europejski Trybunał Praw Człowieka podjął szczególne środki ostrożności w związku z pandemią wirusa Covid-19. 6-miesięczny termin na wnoszenie skarg indywidualnych został wydłużony, począwszy od 16 kwietnia, o kolejne dwa miesiące, czyli łącznie - do 16 czerwca 2020 r. Trybunał zdecydował również o opóźnieniu publikacji wszystkich swych rozstrzygnięć, poza pilnymi, na czas nieokreślony
Katarzyna Warecka
28.04.2020
Wymiar sprawiedliwości
Sytuacja prawników nie jest łatwa. Nie można jednak się poddawać. W czasie zmniejszonego napływu zleceń należy pomagać klientom, działać aktywnie w obszarze marketingu, wykorzystać czas na naukę nowych kompetencji oraz reorganizację, która już wkrótce przyniesie poprawę efektywności - mówi profesor Ryszard Sowiński z Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu.
Patrycja Rojek-Socha
28.04.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski