Ustawa została opracowana przez Senat. Sejm niemal jednogłośnie przyjął ją pod koniec stycznia, a 4 lutego zatwierdził ją Senat.

Nowela ogranicza wyłączenia wprowadzone ustawą z grudnia ub. r. Grudniowa nowelizacja wyłączyła spod egzekucji zwierzęta i rzeczy ruchome potrzebne do prowadzenia gospodarstwa rolnego przez zadłużonego rolnika. Gdy wejdzie w życie styczniowa zmiana nie będzie można wyłączyć spod egzekucji m.in. zwierząt w razie równoczesnego skierowania egzekucji do wszystkich nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego prowadzonego przez dłużnika.

Czytaj też: Egzekucja z gospodarstw rolnych - konsekwencje dla dłużnika i wierzyciela >

Jak uzasadnili autorzy nowelizacji, proponowana regulacja rozwiąże problem związany z pozyskiwaniem przez rolników zabezpieczeń wymaganych przy udzielaniu finansowania działalności rolniczej przez banki. - Warunkiem udzielenia kredytu przez instytucje finansowe jest bowiem ustanowienie odpowiedniego zabezpieczenia na wypadek, gdyby dłużnik nie wywiązał się z zaciągniętego zobowiązania. Z kolei brak możliwości zaspokojenia roszczenia ze składników majątkowych należących do rolnika, a w konsekwencji także brak możliwości ustanowienia wymaganego zabezpieczenia, bo de facto taki skutek mogą mieć regulacje Kodeksu postępowania cywilnego w aktualnym kształcie, może prowadzić do tego, że rolnicy nie będą w stanie pozyskać finansowania prowadzonej działalności rolniczej - wskazano w uzasadnieniu zmian.