Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że zastosowanie przez sąd grecki, wbrew woli testatora, prawa szariatu do sporu spadkowego z udziałem greckich muzułmanów, stanowiło naruszenie zakazu dyskryminacji i prawa do poszanowania mienia.
Katarzyna Warecka
09.01.2019
Prawo cywilne Prawo rodzinne
Zlecenie przez adwokata płatnych usług w internecie, które ustawiają kancelarię na preferencyjnym, bardziej widocznym miejscu w stosunku do innych adwokatów, jest deliktem dyscyplinarnym, gdyż narusza godność zawodu - orzekł Sąd Najwyższy. I potwierdził karę nałożoną na prawnika przez samorządowy sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
09.01.2019
Prawo karne Prawnicy
Po latach czekania na ustawę o biegłych sądowych, na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości przygotowano kolejny projekt - dowiedziało się Prawo.pl. Zgodnie z nim to dyrektor Instytutu Ekspertyz Sądowych im. prof. Jana Sehna w Krakowie ma powoływać i zawieszać biegłych, a także decydować, które instytucje naukowe lub specjalistyczne będą mogły wydawać opinie.
Patrycja Rojek-Socha
09.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie postanowieniami z 5 grudnia 2018 r. oraz z 12 grudnia 2018 r. stwierdził bezczynność Ministra Sprawiedliwości, ponieważ odmówił on ujawnienia w trybie dostępu do informacji publicznej liczby nieobsadzonych stanowisk sędziowskich.
Krzysztof Sobczak
08.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna
Trybunał Konstytucyjny orzekł, że zastosowanie izolacyjnego środka przymusu, jakim jest zatrzymanie, wobec osoby, która jedynie czasowo przebywa na terytorium Polski, a którą obwinia się o popełnienie wykroczenia zagrożonego wyłącznie grzywną, jest nieproporcjonalną ingerencją w sferę wolności osobistej.
Katarzyna Kubicka-Żach
08.01.2019
Prawo karne
Sąd Najwyższy odstąpił od wymierzenia kary sędziemu w stanie spoczynku, który nie zastosował się do polecenia przełożonego i wbrew jego woli prowadził ćwiczenia z aplikantami radcowskimi. W ten sposób Sąd Najwyższy nie przychylił się do kasacji ministra sprawiedliwości, który żądał zaostrzenia kary. Sprzeciw prezesa był bezprawny - orzekł sąd.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
08.01.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jeden sędzia Sądu Najwyższego i 11 sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego zdecydowało się skorzystać ze stworzonej przez najnowszą nowelizację ustawy o Sądzie Najwyższym możliwości i przejść w stan spoczynku. Pozostałych 22 sędziów SN i 14 sędziów NSA, których dotyczą te same zasady, postanowiło wrócić do orzekania.
Krzysztof Sobczak
08.01.2019
Prokuratura - jak ustaliło Prawo.pl - skierowała do sądów 45 pozwów o zasądzenie zadośćuczynienia za nielegalne testowanie szczepionki ptasiej grypy. Lista stwierdzonych nieprawidłowości jest duża - pacjenci nie byli informowani o badaniu klinicznym, kobietom nie wykonywano koniecznych testów ciążowych, szczepione były osoby chore i pod wpływem alkoholu.
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2019
Prokuratura Opieka zdrowotna
Funkcjonariusze Centralnego Biura Śledczego Policji działając pod przykryciem mogą korzystać z dokumentów elektronicznych, kart płatniczych, logować się do bankowości elektronicznej. Takie uprawnienia uzyskali też ich informatorzy. Nowe rodzaje przestępczości, wymagają nowych narzędzi - podkreślają zgodnie eksperci. W ich ocenie brakuje jednak bezpieczników, które zapobiegałaby ewentualnym nieprawidłowościom.
Patrycja Rojek-Socha
08.01.2019
Policja
O prawie trzeba myśleć w kategoriach środka, a nie celu. Przepisy prawa procesowego mają to do siebie, że z czasem, a niekiedy również proporcjonalnie do stopnia skomplikowania, zaczynają żyć własnym życiem, niekoniecznie zgodnie z misją nadaną przez ustawodawcę - pisze adw. Rafał Rozwadowski, komentując zmiany projektowane w procedurze cywilnej.
Rafał Rozwadowski
08.01.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
W polskich sądach nieobsadzonych jest ponad 700 stanowisk sędziowskich. Ministerstwo Sprawiedliwości poinformowało właśnie o przyspieszeniu procesu obsadzania tych wakatów i zapowiada szereg konkretnych zmian, które mają poprawić pracę sądów.
Krzysztof Sobczak
07.01.2019
Wymiar sprawiedliwości

Holandia nie wyda Polsce podejrzanych

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Holenderska Międzynarodowa Izba Pomocy Prawnej (IRK) w Amsterdamie wstrzymała wydanie Polsce 11 podejrzanych ściganych Europejskimi Nakazami Aresztowania. Jako powód podano obawy o niezależność polskiego wymiaru sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
07.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Bezprawna decyzja ministra sprawiedliwości pozbawiła notariusz dochodów, co zostało potwierdzone wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego. Sąd Apelacyjny przyznał poszkodowanej odszkodowanie 13 tys. 900 zł z ustawowymi odsetkami za cztery miesiące pozostawania przez nią bez pracy.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
07.01.2019
Prawo cywilne Prawnicy
Wkrótce do Sądu Najwyższego mogą trafić dwie kolejne skargi nadzwyczajne, złożone przez Rzecznika Praw Obywatelskich. Tym razem - jak ustaliło Prawo.pl - będą dotyczyć spraw karnych. W sumie do RPO wpłynęło już ponad 2900 wniosków o wniesienie skargi nadzwyczajnej. Gros z nich - jak przyznają analizujące jej osoby - jest bezzasadnych, w wielu wystarczy wniesienia kasacji.
Patrycja Rojek-Socha
07.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Częste uchylanie wyroków i przekazywanie przez sądy odwoławcze spraw do ponownego rozpatrzenia przez sądy pierwszej instancji stało się w pewnym momencie wręcz patologią. Dobrze więc, że ustawodawca zobowiązał te sądy do orzekania także merytorycznie, gdy to możliwe - twierdzi Jarosław Dudzicz, prezes Sądu Okręgowego w Gorzowie.
Krzysztof Sobczak
07.01.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Krewni ofiar katastrofy - Arkadiusza Rybickiego i Leszka Solskiego - otrzymają od państwa polskiego po 16 tys. euro odszkodowania, ponieważ Polska nie odwołała się od wyroku Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który orzekł, że w ten sposób naruszono art. 8 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
06.01.2019
Prawo karne Prokuratura
Oskarżony przesyłał żonie i dzieciom wulgarne wiadomości sms. Takie postępowania wyczerpywało znamiona znieważenia. Obok grzywny oskarżony powinien zapłacić żonie także nawiązkę za wyrządzoną jej krzywdę moralną - przyjął Sąd Rejonowy w Grudziądzu.
Aleksandra Partyk
05.01.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
Od soboty byli wspólnicy spółek: partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej mają możliwość ochrony sądowej swoich praw przed roszczeniami wierzycieli spółki osobowej. To efekt bardzo krótkiej, ale ważnej, nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego.
Jolanta Ojczyk
05.01.2019
Prawo cywilne Spółki
Władza wykonawcza nie powinna decydować o tym, czy sędzia może dalej sprawować swoje funkcje - twierdzi rząd Łotwy, a rząd Holandii dodaje, że przyjęte w Polsce przepisy są w sprzeczności z prawem europejskim. Takie m.in. stanowiska zgłoszone zostały do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z przygotowaniami do rozpatrzenia pytań prejudycjalnych polskiego Sądu Najwyższego.
Krzysztof Sobczak
04.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł kasację w sprawie mężczyzny, który od 10 lat przebywa w zakładzie psychiatrycznym. Trafił tam po kradzieży roweru wartego 400 zł. Sąd uznał, że wobec jego niepoczytalności to jedyna możliwość zapobiegnięcia popełnieniu podobnego czynu. Problem w tym, że przebywa tam już dwukrotnie dłużej niż gdyby został skazany na maksymalną karę więzienia.
Patrycja Rojek-Socha
04.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Ta wersja projektu nowelizacji ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie nigdy nie powinna ujrzeć światła dziennego - stwierdziła wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Bojanowska, w kontekście decyzji premiera o wycofaniu tego projektu. I ogłosiła, że oddaje się do dyspozycji swojej szefowej.
Krzysztof Sobczak
04.01.2019
Prawo karne Prawo rodzinne
Jeszcze w listopadzie wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak mówił portalowi Prawo.pl, że chciałby by publiczna debata nad projektem rozpoczęła się już w grudniu. Prace się jednak przedłużają. Nadal nie wiadomo też, czy będzie to nowelizacja, czy nowa ustawa - decyzja o tym ma zapaść w styczniu.
Patrycja Rojek-Socha
04.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Wprowadzona niedawno instytucja skargi nadzwyczajnej może wyprzeć istniejącą od kilkunastu lat skargę o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia. Podjęcie zabiegów i skierowanie do Sądu Najwyższego skargi nadzwyczajnej blokuje możliwość skorzystania z tego drugiego środka - twierdzi dr hab. Tadeusz Zembrzuski z Uniwersytetu Warszawskiego.
Krzysztof Sobczak
04.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Adam Bodnar chce przedstawić premierowi rekomendacje Kongresu Praw Obywatelskich dotyczące poprawy systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W Sylwestra upubliczniony został projekt zmian przepisów w tym zakresie autorstwa Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - część propozycji wzbudziła kontrowersje. Ostatecznie decyzją premiera zwrócono go do poprawy wnioskodawcom.
Patrycja Rojek-Socha
03.01.2019
Prawo rodzinne
Ministerstwo Finansów zapewnia, że zostanie wydana ogólnea interpretacja w sprawie opodatkowania podatkiem VAT działalności komorników sądowych, po zmianie przepisów w nowym roku. Nie wiadomo jednak, kiedy to nastąpi, bo - jak informuje biuro prasowe - trwają prace analityczne.
Patrycja Rojek-Socha
03.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Komisja Europejska przyjęła do wiadomości opublikowanie w Dzienniku Ustaw nowelizacji ustawy o polskim Sądzie Najwyższym oraz poinformowała, że będzie ją analizować. Swoje stanowisko KE ma przedstawić po 17 stycznia, kiedy minie termin wyznaczony polskim władzom na przedstawienie informacji o zmianach.
Krzysztof Sobczak
03.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił do Krajowej Rady Notarialnej o wypracowanie wzoru pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego, które byłoby przez instytucje finansowe honorowane. Chodzi głównie o osoby starsze, z niepełnosprawnościami czy przebywające w szpitalu - banki wymagają by pełnomocnictwo było sporządzana w obecności ich pracownika, a to w takich sytuacjach nie jest możliwe.
Patrycja Rojek-Socha
03.01.2019
Domowe finanse
Magdalena Fitas-Dukaczewska, tłumaczka polskich prezydentów i premierów, odmówiła składania zeznań w prokuraturze w sprawie tłumaczonego przez nią spotkania Donalda Tuska z Władimirem Putinem. Jako powód podała wiążącą ją tajemnicę zawodową.
Krzysztof Sobczak
03.01.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Najbardziej szokująca niedbałość biegłego, z którą spotkałam się w sądzie dotyczyła badania pacjenta przez drzwi. Lekarz na tej podstawie skierował mężczyznę do szpitala psychiatrycznego, choć osobiście go nie widział. Pacjent otrzymał odszkodowanie, a psychiatra - karę dyscyplinarną.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
03.01.2019
Wymiar sprawiedliwości
Brak kompetencji, doświadczenia, liberalne przepisy dotyczące wyboru, brak narzędzi do weryfikacji umiejętności - to tylko niektóre źródła problemów z biegłymi sądowymi. Wina - jak mówią prawnicy - leży też częściowo po stronie sędziów, bo często nie mają podstawowej wiedzy z danej dziedziny i ślepo wierzą przedstawionej opinii. Resort prace nad projektem zapowiadał już w 2016 r. i nadal są one na etapie analityczno-koncepcyjnym.
Patrycja Rojek-Socha
03.01.2019
Wymiar sprawiedliwości