Jeśli politycy chcą znaleźć legislacyjne wyjście z kryzysu wywołanego wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji, powinni zaproponować przepis precyzyjny, ze wskazaniem jednostek chorobowych, których wystąpienie lub wysokie prawdopodobieństwo wystąpienia dopuszczałoby aborcję - mówi prof. Lech Garlicki, sędzia w stanie spoczynku Trybunału Konstytucyjnego i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.
Krzysztof Sobczak
02.11.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
W kolejnych sądach zapadają decyzje o zdjęciu w najbliższym okresie spraw z wokand. Przykładowo Sąd Rejonowy Łódź - Śródmieście odwołuje większość rozpraw, poza pilnymi - od 9 do 27 listopada. Z kolei prawnicy sygnalizują, że coraz częściej słyszą na salach sądowych by do kolejnego terminu zbytnio się "nie przywiązywali".
Patrycja Rojek-Socha
01.11.2020
Wymiar sprawiedliwości
Nie milkną echa pisma Prokuratora Krajowego do prokuratorów regionalnych z poleceniami dotyczącymi działań podejmowanych w sprawach dotyczących manifestujących po wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie jednej z przesłanek do aborcji. Rzecznik Praw Obywatelskich wskazuje, że nie można ścigać ludzi za to, że korzystają z konstytucyjnych wolności.
Patrycja Rojek-Socha
31.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
Według uchwalonej 19 lipca nowelizacji Kodeksu postępowania karnego prokurator miałby prawo wstrzymać wykonanie decyzji sądu o uchyleniu aresztu wobec podejrzanego po wpłacie kaucji wyznaczonej przez sąd. Taki przepis głęboko wkracza w prawa obywatelskie i prowadzi do przedłużania aresztu - mimo decyzji sądu o kaucji - twierdzi rzecznik praw obywatelskich.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
31.10.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Celem nowelizacji ma być zwiększenie adopcji dzieci powyżej 7 roku życia - przewidziano więc m.in. zmiany w przepisach dotyczących urlopu ojcowskiego i urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, przysługujących rodzicom adopcyjnym. Jeszcze bardziej ograniczone mają być adopcje zagraniczne - możliwe to będzie gdy tylko w ten sposób można zapewnić dziecku odpowiednie zastępcze środowisko rodzinne lub gdy istnieją więzi rodzinne.
Patrycja Rojek-Socha
31.10.2020
Prawo rodzinne
Sprawa dotyczyła odrzucenia skargi o wznowienie postępowania. Sąd w ocenie Prokuratora Generalnego nie tylko pominął konstytucyjną zasadę prawa do odpowiednio ukształtowanej procedury sądowej, zgodnie z wymogami sprawiedliwości i jawności, ale też - jak wskazał - sędzia uczestnicząca w wydaniu zaskarżonego postanowienia orzekała uprzednio w samym postępowaniu apelacyjnym.
Patrycja Rojek-Socha
31.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
Weekend w całej Polsce ma być gorący - planowane są manifestacje, pokłosie wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyłączającego jedną z przesłanek przerywania ciąży. Kierownictwo prokuratury "podpowiada" do ewentualnych zarzutów - udział w nielegalnym zbiegowisku i sprowadzenie niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób. Tyle że - jak mówią sędziowie - zgromadzeń z mocy prawa dotąd nie zakazano.
Patrycja Rojek-Socha
31.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
Prezydent Andrzej Duda wnosi do Sejmu swoją propozycję dotyczącą wyłączonej wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, jednej z przesłanek przerywania ciąży. Choć projekt ma studzić emocje, to budzi spore wątpliwości. Lekarze mówią wprost: tak jednoznaczne diagnozowanie wad letalnych jest możliwe w niewielu przypadkach. Prawnicy widzą małe szanse, by taka przesłanka była w praktyce stosowana i wskazują na... niekonstytucyjność przepisu.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
30.10.2020
Prawo karne Opieka zdrowotna

Urzędnicy wybiorą nam sędziego do Strasburga

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Rozpoczęła się procedura wyboru kolejnego polskiego sędziego do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Niestety nie jest ona jawna ani transparentna, a o tym, kto przez 9 lat będzie piastował to prestiżowe i niezwykle ważne dla praw człowieka i praworządności stanowisko, zadecydują przedstawiciele paru instytucji rządowych - piszą adwokaci Monika Gąsiorowska i Marcin Mrowicki.
Marcin Mrowicki Monika Gąsiorowska
30.10.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Izba Cywilna Sądu Najwyższego 19 listopada br. podejmie uchwałę w odpowiedzi na pytanie Sądu Okręgowego w Toruniu, czy zażalenie do innego składu sądu pierwszej instancji złożone przez profesjonalnego pełnomocnika skierowane do niewłaściwego sądu powinno podlegać odrzuceniu z uwagi na fakt, iż profesjonalny pełnomocnik dokonał doboru niewłaściwego środka zaskarżenia?
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
30.10.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Osoby zatrzymane w Polsce wciąż są narażone na niebezpieczeństwo złego traktowania - alarmuje Europejski Komitet ds. Zapobiegania Torturom oraz Nieludzkiemu lub Poniżającemu Traktowaniu albo Karaniu w najnowszym raporcie. Komitet wzywa też po raz kolejny polskie władze do podjęcia środków, które zapewnią dostęp do adwokata dla wszystkich osób zatrzymanych od momentu faktycznego pozbawienia ich wolności.
Krzysztof Sobczak
29.10.2020
Prawo karne Prawnicy Policja
Komisja Europejska zdecydowała w środę o rozpoczęciu kolejnego etapu procedury naruszenia unijnego prawa wobec ustawy dyscyplinującej sędziów. Oficjalnie decyzja ma być ogłoszona w najbliższym czasie, a polski rząd otrzyma wezwanie do kolejnych wyjaśnień w tej sprawie. Jeśli nie zadowolą one Komisji, sprawa trafi do TSUE.
Krzysztof Sobczak
29.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Prokuratura Krajowa poleca prokuratorom prowadzącym lub nadzorującym postępowania przygotowawcze związane z trwającymi manifestacjami po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bezzwłoczne przeprowadzanie czynności i wydawanie decyzji procesowych. Każde organizowanie i nawoływanie do udziału w nich ma być badane pod względem sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób.
Patrycja Rojek-Socha
29.10.2020
Wymiar sprawiedliwości

Ten wyrok trzeba unieważnić!

Wymiar sprawiedliwości
Jeśli polityczne kierownictwo państwa chce uspokoić nastroje społeczne i doprowadzić do powrotu demonstrantów do domów, musi coś zrobić z tym orzeczeniem, które te protesty wywołało. Jak to zrobić? Odpowiedzi na to pytanie oczekujemy od Prawa i Sprawiedliwości, która to partia od wielu lat mówi nam, że to ona najlepiej umie rządzić. No to niech teraz pokaże, jak się wychodzi z takiego kryzysu.
Krzysztof Sobczak
29.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
W całej Polsce już tydzień trwają manifestacje związane z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, który uznał za niekonstytucyjną jedną z trzech przesłanek do legalnego usunięcia ciąży. Demonstrujących pomocą prawną pro bono chcą wspierać adwokaci i radcy prawni - powstały już listy tych, którzy są już w gotowości. W samej Warszawie to około 100 prawników.
Patrycja Rojek-Socha
29.10.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Policja
Niby go nie ma, a jednak jest - sprawne oko sędziego może go dostrzec, ale dowodów nie ma. W postępowaniach gospodarczych coraz częstszą praktyką jest "ukrywanie" pełnomocników przynajmniej na początkowym etapie. To oni sporządzają pisma, ale klient je podpisuje. Korzyści to m.in. dodatkowe terminy i obszerne pouczenia, wątpliwości budzi jednak etyczny wymiar takiego działania.
Jolanta Ojczyk Patrycja Rojek-Socha
29.10.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zgodnie z nowelą przyjętą w środę przez Sejm, przedstawiciele wolnych zawodów, w tym adwokaci i radcy prawni, którzy wybiorą ryczałtowe rozliczenie podatku, będą go płacić w wysokości 17 proc. przychodów. Tymczasem, usługi prawne świadczone przez osoby nie będące profesjonalistami - np. z tzw. kancelarii odszkodowawczych, mają być objęte 15-procentową stawką.
Patrycja Rojek-Socha
28.10.2020
Prawnicy Małe i średnie firmy
Krajowa Rada Radców Prawnych zmieniła uchwałę w sprawie szczególnych zasad odbywania aplikacji radcowskiej w związku z obowiązywaniem stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonych w związku z COVID-19. Chodzi o możliwość przeprowadzania kolokwiów z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
Patrycja Rojek-Socha
28.10.2020
Wymiar sprawiedliwości Strefa aplikanta
W przypadku wydalenia z Adwokatury i wymierzeniu kary pieniężnej sąd stosuje te dwie kary jednocześnie, a nie tak jak w wypadku postępowania karnego - tylko karę najsurowszą - orzekł Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. Jednak w sytuacji przedawnienia wobec adwokatki z Łodzi zastosował tylko karę pieniężną za rażący brak lojalności wobec klienta.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
28.10.2020
Prawnicy
Część szpitali po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, wyłączającym jedną z przesłanek do legalnego usunięcia ciąży, działa prewencyjnie i odwołuje zabiegi. Obawiają się, że lekarze "trafią" z zabiegiem w dzień publikacji i będą odpowiadać karnie. Według prawników w tym przypadku istotna jest jednak godzina, a nie dzień ogłoszenia, bo nie można odpowiadać za coś co w danym momencie nie jest przestępstwem.
Patrycja Rojek-Socha Monika Sewastianowicz
28.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
Szef PO Borys Budka podkreślił, że wotum nieufności jest aktem oskarżenia przeciwko Zbigniewowi Ziobrze i prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu. Zdaniem Budki politycy ci wspólnie zniszczyli Ministerstwo Sprawiedliwości, a z prokuratury i sądownictwa stworzyli mechanizm zastraszani i szantażu.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
Już po raz 10. Radio TOK FM wręczyło swoją Nagrodę im. Anny Laszuk za wyjątkowy wpływ na rzeczywistość, której laureatem został sędzia Paweł Juszczyszyn z Sądu Okręgowego w Olsztynie. Wykazał niezwykłą determinację w żądaniu ujawnienia list poparcia do nowej Krajowej Rady Sądownictwa.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.10.2020
Prawnicy
Ustawa nadal dopuszcza możliwość przerywania ciąży, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia i zdrowia kobiety, a także gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża jest skutkiem czynu zabronionego - oświadczyła Julia Przyłębska, prezes Trybunału Konstytucyjnego, nawiązując do wydanego w miniony czwartek wyroku.
Patrycja Rojek-Socha
27.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
Skazany ojciec mógłby realizować swoje uprawnienie do kontaktów z dzieckiem wynikające z orzeczenia wydanego przez sąd rodzinny, gdyby nie dopuścił się przestępstwa - stwierdził Sąd Najwyższy w Izbie Karnej. - Wykonywanie zakazu zbliżania stanowi wyraz prewencji służącej ochronie pokrzywdzonego syna przed ojcem - dodał.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
27.10.2020
Prawo karne Prawo rodzinne
Ministerstwo Sprawiedliwości planuje kolejną nowelizacją Kodeksu karnego. Tym razem chodzi o penalizację zachowań polegających na pozyskiwaniu informacji w celu dokonania zamachu terrorystycznego. Projekt został wpisany do wykazu prac legislacyjnych rządu, powinien być gotowy w czwartym kwartale 2020 r.
Patrycja Rojek-Socha
27.10.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Mija rok od nowelizacji procedury cywilnej, a sądy i pełnomocnicy nadal mają duże problemy się z zażaleniami poziomymi. Wątpliwości jest wiele, począwszy od katalogu zaskarżalnych orzeczeń po skład sądu. Do tego dochodzi jeszcze kwestia wniosku o uzasadnienie. Pytania w tym zakresie licznie wpływają do Sądu Najwyższego, a prawnicy są przekonani o potrzebie zmian kodeksie.
Patrycja Rojek-Socha
27.10.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Lawinowo wzrasta liczba zawiadomień dotyczących dłużników alimentacyjnych, przy czym częściej niż matki lub ojcowie, robią to instytucje realizujące świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego. Bat na "alimenciarza" nie do końca się jednak sprawdza. Wielu z nich wpada w spiralę zadłużania, a finałem jest więzienie, za które płacą podatnicy, podobnie jak... za wsparcie dla jego dzieci.
Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
27.10.2020
Prawo karne
W przełomowym wyroku z 31 marca 2020 r. Sąd Najwyższy podtrzymał wypracowaną od lat interpretację art. 430 Kodeksu cywilnego, zakładającą odpowiedzialność osób prawnych za szkodę wyrządzoną przez podwładnego. I wyraźnie odniósł tą odpowiedzialność do kościelnych osób prawnych - pisze prof. Paweł Borecki z Uniwersytetu Warszawskiego.
Paweł Borecki
27.10.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego wyłączające przesłankę dopuszczającą przerwanie ciąży przez lekarza w sytuacji dużego prawdopodobieństwa ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu, nie uwzględnia konieczności ochrony przyrodzonej i niezbywalnej godności kobiety oraz narusza zakaz okrutnego traktowania i tortur
Patrycja Rojek-Socha
26.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
Niemiecki przedsiębiorca miał problem z nieobecnością polskich pracowników, do swojej pracownic powiedział więc, że "chce zabić każdego Polaka" i "że powinien ustawić ich przy ścianie". Naśladował przy tym dźwięk karabinu maszynowego. Sąd I instancji skazał go na osiem miesięcy w zawieszeniu na dwa lata i grzywnę, w apelacji został uniewinniony.
Patrycja Rojek-Socha
26.10.2020
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski