Zarówno Komitet Praw Człowieka ONZ jak i Europejski Trybunał Praw Człowieka (ETPC) wskazywały w przeszłości na naruszenie zakazu tortur, nieludzkiego i poniżającego traktowania przez państwa, które odmówiły kobietom aborcji, mimo istnienia po ich stronie wskazań embriopatologicznych - pisze w opinii do prezydenckiego projektu Helsińska Fundacja Praw Człowieka.
Patrycja Rojek-Socha
18.11.2020
Wymiar sprawiedliwości
Sąd Rejonowy w Poznaniu wstrzymał wykonalność wszystkich środków zapobiegawczych zastosowanych wobec Romana Giertycha przez Prokuraturę Regionalną w Poznaniu. O decyzji sądu poinformował we wtorek pełnomocnik Giertycha adwokat Jakub Wende, a potwierdził to rzecznik Sądu Okręgowego w Poznaniu sędzia Aleksander Brzozowski.
Krzysztof Sobczak
17.11.2020
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Przejrzysty, odpowiedzialny, demokratyczny i pluralistyczny proces stanowienia prawa, pewność prawna, zakaz arbitralności władzy wykonawczej, skuteczna ochrona sądowa, w tym dostęp do wymiaru sprawiedliwości, zapewniane przez niezawisłe i bezstronne sądy - tak m.in. zdefiniowana jest praworządność w przyjętym w poniedziałek rozporządzeniu dotyczącym warunkowości w budżecie UE.
Krzysztof Sobczak
17.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Komitet Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk jest zaskoczony sposobem prowadzenia przez Ministra Edukacji i Nauki prac nad wykazem czasopism naukowych. - Są one nietransparentne, bez konsultacji z właściwymi komitetami naukowymi Polskiej Akademii Nauk - czytamy w przyjętej 17 listopada uchwale Komitetu.
Krzysztof Sobczak
17.11.2020
Prawnicy Szkolnictwo wyższe
Kancelaria Kopeć Zaborowski została wyróżniona już po raz trzeci z rzędu, uzyskując nominację w kategorii European Specialist Law Firm of the Year (specjalistyczna kancelaria w Europie), wyróżniając się w takich obszarach jak prawo karne gospodarcze z naciskiem na white collar crime.
Patrycja Rojek-Socha
17.11.2020
Rynek
Adwokaci Joanna Parafianowicz, Przemysław Rosati, prof. Maciej Gutowski, dziekan ORA w Poznaniu i Jarosław Zdzisław Szymański, dziekan ORA w Łodzi to dotychczasowi, potwierdzeni kandydaci na stanowisko prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej. Nadal trwa oczekiwanie na deklarację dotychczasowego prezesa Jacka Treli, który oficjalnie doniesień o tym, że "stanie w szranki" nie potwierdza.
Patrycja Rojek-Socha
17.11.2020
Prawnicy
Od praw człowieka poprzez nowe technologie, rynek gier, arbitraż, prawo medyczne i ochronę zabytków - obszary zainteresowań 35 młodych prawników nominowanych przez Kapitułę konkursu "Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2020" są różnorodne. 15 grudnia, podczas gali konkursowej, ogłoszonych zostanie dziesięciu finalistów oraz pięciu laureatów nagród specjalnych.
Patrycja Rojek-Socha
17.11.2020
Prawnicy
Sędzia Piotr Schab, rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych, został powołany przez ministra sprawiedliwości na stanowisko prezesa Sądu Okręgowego w Warszawie. Zastąpi tym samym prezes Joannę Bitner, która zrezygnowała w ubiegłym tygodniu. Schab jest też od maja sędzią sądu apelacyjnego.
Patrycja Rojek-Socha
16.11.2020
Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości chce zmienić rozporządzenia dotyczące odwołań od wyniku egzaminu radcowskiego i notarialnego, tak by mogły być rozpatrywane na posiedzeniu zdalnym. To - jak uzasadnia - podyktowane jest szczególną sytuacją i rozprzestrzenieniem się na terenie całej Polski koronawirusa.
Patrycja Rojek-Socha
16.11.2020
Prawnicy Koronawirus a prawo
Stały przedstawiciel Polski przy Unii Europejskiej na spotkaniu ambasadorów przedstawił stanowisko, że akceptacja dla budżetu UE i funduszu odbudowy wymaga jednomyślnej zgody na wszystkie elementy tego pakietu. To kolejna deklaracja, że polski rząd zamierza zawetować te dokumenty. Tymczasem ambasadorowie zatwierdzili tekst rozporządzenia ws. uwarunkowania funduszy unijnych od przestrzegania praworządności
Krzysztof Sobczak
16.11.2020
Administracja publiczna Prawo unijne
Teraz jest ten moment, kiedy Polska może zgłosić weto w sprawie budżetu UE - stwierdził w poniedziałek minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Powiedział, że jest przekonany, że weto zostanie zastosowane. I podkreślił, że brak weta oznaczałby całkowitą utratę zaufania do premiera "z wszelkimi tego konsekwencjami".
Krzysztof Sobczak
16.11.2020
Administracja publiczna Prawo unijne
Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał za niedopuszczalną skargę na przewlekłość postępowania wniesioną przez byłego esesmana i strażnika obozu w Oświęcimiu, przeciwko któremu jedno postępowanie wszczęto w 1978 r., a kolejne w 2014 r. Zdaniem Trybunału zakaz przewlekłości należy rozumieć ściśle, jako termin pomiędzy wszczęciem a prawomocnym zakończeniem konkretnego postępowania w danej sprawie.
Katarzyna Warecka
16.11.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Pilnuj swoich spraw. Chroń majątek. Porozmawiaj o tym z notariuszem – to temat przewodni 11. edycji Dnia Otwartego Notariatu. W sobotę 28 listopada br. w godzinach 10-16 notariusze będą udzielać bezpłatnych informacji prawnych – zarówno telefonicznie, mailowo, jak i za pośrednictwem mediów społecznościowych.
Patrycja Rojek-Socha
16.11.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Pod koniec października Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia zadał dwa pytania do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie kredytów frankowych. Prawnicy nie mają wątpliwości, że są zbędne, bo odpowiedź na nie jest znana. Uważają jednak, że tym razem ich autor, sędzia Michał Maj chce wytrącić argumenty bankom.
Jolanta Ojczyk
16.11.2020
Prawo cywilne Prawo unijne Kredyty frankowe
Jedną z nieoczekiwanych konsekwencji sporu polityczno-prawnego o podstawy funkcjonowania i skład Trybunału Konstytucyjnego, jest nowa odsłona rozproszonej kontroli konstytucyjności ustaw. Podjęły ją sądy w reakcji na ten kryzys konstytucyjny, a wykształciła ona mechanizm obronny demokracji konstytucyjnej i w konsekwencji prowadzi do zmiany konstytucji
Piotr Radziewicz
16.11.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Resort sprawiedliwości chce, by w postępowaniach nieprocesowych - czyli m.in. spadkowych - doręczenia komornicze nie były obligatoryjne. To przewodniczący miałby decydować, którą forma ma być zastosowana - tradycyjna czy przez komornika. Prawnicy przyznają, że to krok w dobrym kierunku, bo zmniejszy koszty i przyspieszy sprawę tam, gdzie jest np. wielu uczestników.
Patrycja Rojek-Socha
16.11.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Obowiązujące przepisy dają spadkobiercy, któremu przysługuje określony udział w spadku możliwość rozporządzania nim wedle swojego wyboru. Podobnie jest z udziałem w poszczególnym przedmiocie wchodzącym w skład spadku. To z kolei może być dobrym sposobem na uniknięcie uczestnictwa w uciążliwym i wieloletnim postępowaniu spadkowym, ale są pewne warunki.
Krzysztof Sobczak Patrycja Rojek-Socha
15.11.2020
Wymiar sprawiedliwości
Dopuszczenie w procesie karnym dowodów, które zostały pozyskane z naruszeniem zakazu tortur i nieludzkiego traktowania, sprowadzało się do naruszenia prawa do rzetelnego procesu - uznał Europejski Trybunał Praw Człowieka, rozpatrując skargę polskiego obywatela, który był członkiem gangu zajmującego się przemytem kokainy do Polski na dużą skalę.
Katarzyna Warecka
14.11.2020
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Coraz więcej i coraz poważniejszych spraw trafia w czasie pandemii do elektronicznych sądów polubownych. Ultima Ratio szacuje, że średnia wartość przedmiotu sporu w przypadku tych rozpatrywanych przez jego arbitrów wzrosła o 1000 proc., do 103 tysięcy złotych. Zwiększa się też liczba zwolenników e-arbitrażu wśród adwokatów i radców.
Patrycja Rojek-Socha
14.11.2020
Wymiar sprawiedliwości

Alimenty na dziecko – materiał na ugodę

Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Rodzice dzieci po rozstaniu niejednokrotnie nie są w stanie porozumieć się w zakresie wysokości należnych na nie alimentów. Spór może rozwiązać sąd, wydając arbitralnie wyrok. Jednak w wielu przypadkach udaje się tego uniknąć, gdy rodzice zawierają ugodę sądową lub ugodę przed mediatorem. Może być szybciej i taniej.
Aleksandra Partyk
14.11.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne
Pierwszy Prezes Sądu Najwyższego prof. Małgorzata Manowska wydała zarządzenie o przeprowadzaniu zdalnie rozpraw na podstawie kodeksu postępowania cywilnego od 12 listopada br. Zmiany te są związane ze stanem epidemii wywołanej zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 na terytorium Polski.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
13.11.2020
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad zmianą przepisów o konfiskacie. Rozwiązania, które proponuje, mają służyć ochronie uczciwego biznesu - zapewnił minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, otwierając konferencję poświęconą temu problemowi. Ma ono umożliwić zajęcia luksusowych willi czy jachtów, które formalnie należą np. do partnerki gangstera.
Jolanta Ojczyk
13.11.2020
Prawo karne Prawo gospodarcze
Dla zapewnienia transparentności i przejrzystości procedury wyłaniania na etapie krajowym kandydatów na stanowisko sędziego Europejskiego Trybunału Praw Człowieka konieczne jest stworzenie możliwości ich publicznego przesłuchania - napisały do marszałków Sejmu i Senatu, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Naczelna Rada Adwokacka oraz Krajowa Rada Radców Prawnych.
Krzysztof Sobczak
13.11.2020
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Państwo i Prawo nagrodziło najlepsze habilitacje i doktoraty

Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Publikacje Macieja Zachariasiewicza pt. "Klauzula porządku publicznego jako instrument ochrony materialnoprawnych interesów i wartości" i Joanny Kruszyńskiej-Kola pt. "Ratio przedawnienia. Dylematy europejskiej tradycji prawnej, w świetle historyczno-porównawczej analizy prawa francuskiego i polskiego", otrzymały pierwsze nagrody w tegorocznej edycji konkursu Państwa i Prawa.
Krzysztof Sobczak
13.11.2020
Prawo cywilne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Urzędnik decyduje, czy ustawa obowiązuje

Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo
Parlament uchwala ustawę, prezydent ją podpisuje, ale o tym czy i kiedy ona wejdzie w życie, decydują urzędnicy. Konkretnie prezes Rządowego Centrum Legislacji, prawdopodobnie w uzgodnieniu z premierem. Może to niespecjalnie zaskakujące, ale mamy oto kolejny przykład, jak działa państwo prawa w Polsce.
Krzysztof Sobczak
13.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Administracja publiczna Koronawirus a prawo

Kuratorzy też boją się koronawirusa - apel o lepszą ochronę

Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Koronawirus nie odpuszcza, Ogólnopolski Związek Zawodowy Kuratorów Sądowych wystąpił więc do prezesów sądów o wydanie zarządzeń minimalizujących narażanie kuratorów na bezpośrednie zagrożenie utraty zdrowia i życia. Chodzi przede wszystkim o prace w terenie, od początku epidemii kuratorzy alarmują, że właśnie w takich sytuacjach są szczególnie narażani na zakażenie.
Patrycja Rojek-Socha
13.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Koronawirus a prawo
Ministerstwo Sprawiedliwości przy uzasadnianiu swoich propozycji legislacyjnych często powołuje się na wymogi nakładane przez Unię Europejską. Mają one usprawiedliwić konkretne rozwiązania koniecznością transpozycji dyrektyw lub zapewnieniu skuteczności europejskim rozporządzeniom. Praktyka ta jednak bywa niekiedy powierzchownym usprawiedliwieniem kontrowersyjnych rozwiązań
Gniewomir Wycichowski-Kuchta
13.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Pisanie ustaw na kolanie, przyjmowanie ich w kilka godzin, błędy w definicjach, wprowadzanie inną regulacją artykułów zaskarżonych do Trybunału Konstytucyjnego - lista grzechów legislacyjnych wzrasta z każdym miesiącem. Rząd posuwa się teraz o krok dalej i brakiem publikacji w Dzienniku Ustaw wstrzymuje niepasujące mu przepisy. A to - jak mówią prawnicy - ociera się już o Trybunał Stanu.
Grażyna J. Leśniak Monika Sewastianowicz Patrycja Rojek-Socha
13.11.2020
Wymiar sprawiedliwości
Polska oficjalnie zagroziła wetem unijnego budżetu, jeśli równolegle przyjęte zostanie rozporządzenie uzależniające wypłacanie unijnych pieniędzy od przestrzegania zasad praworządności. Premier Mateusz Morawiecki przesłał w tej sprawie listy do liderów Unii Europejskiej.
Krzysztof Sobczak
12.11.2020
Wymiar sprawiedliwości Prawo unijne
Coraz więcej spraw, które napływają do Sądu Najwyższego rozpoznawanych jest na posiedzeniach niejawnych, bez udziału pełnomocników stron i publiczności. Powodem jest choroba lub kwarantanna któregoś z sędziów wyznaczonych do składów, a także zwykła ostrożność wynikająca z rozszerzającej się pandemii wirusa COVID-19.
Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska
12.11.2020
Wymiar sprawiedliwości
ukraine Переклади на українську
poland Przetłumacz na polski