Dariusz Zawistowski (na zdjęciu), prezes Izby Cywilnej Sądu Najwyższego został wstrzymany w wykonywaniu czynności kierowniczych w sprawie dotyczącej pytań do Trybunału Konstytucyjnego. Zdecydował o tym w postanowieniu o zabezpieczeniu sędzia tej izby Kamil Zaradkiewicz.
Krzysztof Sobczak
10.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Trybunał Konstytucyjny uznał za zgodne z ustawą zasadniczą przepisy Kodeksu postępowania karnego, które nie oznaczają maksymalnego czasu trwania tymczasowego aresztowania po wydaniu pierwszego wyroku przez sąd pierwszej instancji.
Katarzyna Kubicka-Żach
10.07.2019
Prawo karne
Potrzebujemy mechanizmu pomagającego utrzymywać praworządność w państwach Unii Europejskiej - stwierdziła w środę Ursula von der Leyen, kandydatka na przyszłą szefową Komisji Europejskiej. Zapowiedziała też, że pierwszym wiceprzewodniczącym KE zostanie Frans Timmermans, który dotychczas zajmował się tą problematyką.
Krzysztof Sobczak
10.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Platformę LegalTech oferuje aplikacje wspierające pracę działów prawnych, finansowych i compliance. Opracowane przez kancelarie narzędzia mają na celu zautomatyzowanie, ułatwienie i przyśpieszenie pracy prawników in-house, szefów działów compliance oraz innych osób odpowiedzialnych za określone kwestie prawne w przedsiębiorstwach.
Patrycja Rojek-Socha
10.07.2019
Rynek
Ścigany Europejskim Nakazem Aresztowania wystawionym przez szwedzkie władze Denis Lisow - Rosjanin, który wraz z córkami uciekł ze Szwecji do Polski - nie zostanie przekazany władzom tego państwa. Tak zdecydował w środę Sąd Okręgowy W Warszawie. Zdaniem sądu szwedzki ENA narusza wolności oraz prawa człowieka i obywatela.
Krzysztof Sobczak
10.07.2019
Prawo karne Prawo rodzinne Policja

Strasburg: Państwo ma skutecznie chronić kobiety przed przemocą domową

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Policja
Europejski Trybunał Praw Człowieka w wyroku z 9 lipca stwierdził, że na państwie-stronie Konwencji praw człowieka spoczywa obowiązek przyjęcia systemowych i skutecznych rozwiązań chroniących kobiety przed przemocą domową. Skarga dotyczyła Rosji, gdzie zdaniem ETPC zarówno przepisy jak praktyka nie spełniają europejskich standardów.
Katarzyna Warecka
10.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości Prawo rodzinne Policja

Sędzia Mazur: Ujawnić listy poparcia do KRS

Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Jest prawomocny wyrok sądu, więc listy osób popierających kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa powinny być jawne. Nie ma żadnych powodów, by ich nie upublicznić - stwierdził przewodniczący KRS sędzia Leszek Mazur. Orzeczenie NSA w tej sprawie zapadało 26 czerwca, ale Kancelaria Sejmu czeka na jego uzasadnienie.
Krzysztof Sobczak
10.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zdaniem Zbigniewa Ziobry działania Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej czy Fransa Timmermansa mają na celu wypracowanie mechanizmów ingerowania w sprawy wewnętrzne państw UE, uznawanych przez największych graczy za mniej znaczące".
Agnieszka Matłacz
10.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Z roku na rok do więzień trafia coraz więcej skazanych odbiegających od stereotypów. Są często dobrze sytuowani, wykształceni, z dobrą pracą - a spowodowali wypadek drogowy, dopuścili się oszustwa w firmie lub w cyberprzestrzeni. Polskie programy resocjalizacyjne nie są przygotowane na takie wyzwania - uważają eksperci
Patrycja Rojek-Socha
10.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Przyjęty we wtorek przez rząd projekt przewiduje kary dla rodziców, którzy zgodzą się na adopcję swojego dziecka, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej, zatajając ten fakt przed sądem orzekającym w postępowaniu o przysposobienie i z pominięciem takiego postępowania. Grozić ma za to od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia.
Patrycja Rojek-Socha
09.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Tymczasowy areszt jest nadal w Polsce nadużywany, nie zmieniają się też główne problemy związane z jego stosowaniem - długotrwałość jego stosowania, brak indywidualizacji przesłanek w postanowieniach o zastosowaniu i przedłużaniu, niebranie pod uwagę środków nieizolacyjnych - wynika z raportu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.
Patrycja Rojek-Socha
09.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Powołani przez ministra sprawiedliwości – prokuratora generalnego rzecznik dyscyplinarny sędziów sądów powszechnych i jego zastępcy niemal od momentu powołania wzięli na celownik sędziów, którzy sprzeciwiali się niekonstytucyjnym zmianom w wymiarze sprawiedliwości - stwierdza raport przygotowany przez Stowarzyszenie "Iustitia".
Krzysztof Sobczak
09.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości

Projekt komisji do spraw pedofilii prawie gotowy 

Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Projekt ustawy dotyczący powołania komisji badającej przypadki pedofilii ma być przedmiotem posiedzenia rządu w przyszłym tygodniu i następnie niezwłocznie, jeszcze w lipcu, trafić na posiedzenie Sejmu. Według projektu, który jest już w wykazie prac rządu, komisja ma być wybierana przez Sejm kwalifikowaną większością głosów.
Krzysztof Sobczak
09.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Możliwość przeprowadzenia kontroli przez funkcjonariusza Służby Więziennej innej płci, niż osoba kontrolowana, dopuszczenie kontroli manualnej, ograniczenie rozmów telefonicznych i limit zajęć poza zakładem - takie m.in. zmiany proponuje resort sprawiedliwości. A Rzecznik Praw Obywatelskich widzi w tym ryzyko naruszenia praw człowieka.
Patrycja Rojek-Socha
09.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Nie ma różnicy między krzywdą wyrządzaną znieważaniem kogoś z uwagi na kolor skóry, a tą wynikającą ze znieważenia ze względu na orientację seksualną. Przeciwdziałanie dyskryminującym wypowiedziom, przy zachowaniu zasady proporcjonalności, nie jest cenzurą, a uzasadnionym ograniczaniem wolności słowa - pisze adwokat Paweł Knut.
Paweł Knut
09.07.2019
Wymiar sprawiedliwości

RPO zajmie się sprawą przeniesienia prokuratora

Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Prokurator Mariusz Krasoń został decyzją prokuratora krajowego Bogdana Święczkowskiego, przeniesiony z krakowskiej prokuratury regionalnej do Prokuratury Rejonowej Wrocław-Krzyki. Rzecznik Praw Obywatelskich zajął się sprawą z urzędu, bo jak wskazuje nie uwzględniono przy tym, ani wyjątkowej sytuacji osobistej prokuratora, ani nie dano mu czasu na dostosowanie do zmiany.
Patrycja Rojek-Socha
08.07.2019
Wymiar sprawiedliwości Prokuratura
Warszawski Sąd Okręgowy pod koniec stycznia orzekł, że minister sprawiedliwości ma przeprosić byłą prezes Sądu Okręgowego w Krakowie sędzię Beatę Morawiec za informacje, które na jej temat pojawiły się na stronie resortu. Oświadczenie ma pojawić się również na stronie internetowej MS, a minister ma wpłacić 12 tys. zł na Fundację Dom Sędziego Seniora. W apelacji podnoszone są błędy natury procesowej i materialnoprawnej.
Patrycja Rojek-Socha
08.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Do 12 lipca ma zostać ogłoszone obwieszczenie prezydenta o sześciu wolnych stanowiskach w Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego. Jest ono wśród aktów oczekujących na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Tymczasem po wakacjach Trybunał Sprawiedliwości UE ma ocenić, czy Izba ta zapewnia gwarancje niezależności.
Patrycja Rojek-Socha
08.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Polscy prawnicy doradzają kolegom ze Wschodu jak wdrażać europejskie standardy praworządności, a także nowe zasady ochrony prywatności. Podczas konferencji w Gdańsku mówiono o spłacaniu w ten sposób długu zaciągniętego przed laty u zachodnich kolegów, ale przyznawano, że w Polsce też ostatnio są z tym problemy.
Dorian Lesner
08.07.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Określenie czasu kontaktów przy udziale kuratora, okresu na jaki byłyby orzekane, tego kto może w nich brać udział, w końcu obowiązków samych rodziców i zapisanie możliwości przerwania takiego spotkania w sytuacji zagrażającej dobru dziecka - proponuje Krajowa Rada Kuratorów w opinii do projektu ustawy o kuratorskiej służbie sądowej.
Patrycja Rojek-Socha
08.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Obowiązująca treść przepisów bywa często oderwana od ich postrzegania powszechnego – mówi dr hab. Sławomir Żółtek z Uniwersytetu Warszawskiego. I podkreśla, że szczególnie w prawie karnym to może mieć niekorzystne konsekwencje. Przyznaje jednak , że problem nie sprowadza się tylko do trudnego języka prawniczego.
Krzysztof Sobczak
08.07.2019
Prawo karne Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
W sprawach cywilnych biegły będzie mógł za wydanie opinii otrzymać wynagrodzenie według stawek rynkowych, o ile zgodzą się na nie wszystkie strony postępowania. Takie zmiany wprowadzi reforma postępowania cywilnego, która czeka już tylko na podpis prezydenta. Nie wszyscy jednak widzą w niej same plusy.
Jolanta Ojczyk
08.07.2019
Prawo cywilne Wymiar sprawiedliwości
Zdaniem Andrzeja Dudy Trybunał Konstytucyjny złamał konstytucję uznając za dopuszczalne podwyższenie wieku emerytalnego. Krytycznie do tej wypowiedzi odniósł się b. wiceprezes TK Stanisław Biernat. Wiceszef Kancelarii Prezydenta Paweł Mucha uznał tę wypowiedź za niefortunną. Z kolei prof. Biernat spytał, dlaczego Andrzej Duda zataił, że był w tej sprawie wnioskodawcą, czyli stroną.
Krzysztof Sobczak
08.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Sędziowie działający na rzecz obrony niezależności polskiego sądownictwa przed naciskami ze strony rządu są szykanowani w internecie i miejscu pracy – stwierdza najnowszy raport Amnesty International Polska: "Wolne sądy, wolni ludzie". 4 lipca organizacja przekazała to opracowanie Ministerstwu Sprawiedliwości.
Krzysztof Sobczak
06.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Zastępca rzecznika dyscyplinarnego sędziów Przemysław Radzik skierował do sądu dyscyplinarnego kolejną sprawę dotyczącą sędzi Moniki Frąckowiak Sądu Rejonowego Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu. Zarzuca jej, że wyjechała do Danii podczas zwolnienia lekarskiego. Według Stowarzyszenia "Iustitia" to szykany wobec niepokornej sędzi.
Krzysztof Sobczak
06.07.2019
Prawnicy Wymiar sprawiedliwości
Historia umęczenia kukły obrazującej Judasza Iskariotę, jaka miała miejsce w podkarpackim Pruchniku, zrobiła zawrotną karierę medialną i stała się przedmiotem postępowania karnego. Jednak dokonując oceny karnoprawnej tego lokalnego zjawiska społecznego, należy także wziąć pod uwagę perspektywę religijną i kulturową - pisze adwokat dr Paweł Bała.
Paweł Bała
06.07.2019
Prawo karne Wymiar sprawiedliwości
Tymczasowe aresztowanie nie jest dla wygody wymiaru sprawiedliwości i organów ścigania, a pozbawienie człowieka wolności powinno być absolutnym wyjątkiem - mówi w rozmowie z Prawo.pl dr Piotr Kładoczny, członek zarządu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka. I dodaje, że duży wzrost liczby aresztowanych to efekt działań kierowanej przez obecnego ministra prokuratury.
Patrycja Rojek-Socha
06.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
W ciągu 12 miesięcy dla sądów powszechnych zakupiono ponad 970 tysięcy ryz białego papieru - w formacie A4. Gdyby zgodnie z szacunkami ekologów założyć, że na 1 tonę papieru potrzeba 17 drzew, trzeba byłoby ich w tym celu ściąć 41 tysięcy. Prawnicy - nie tylko proekolodzy - są zgodni, że zmiany są konieczne i sądy muszą odejść od papierowej kuli u nogi.
Patrycja Rojek-Socha
06.07.2019
Wymiar sprawiedliwości
Postępowanie w sprawie drukarza z Łodzi, który odmówił wydrukowania ulotek dla organizacji osób LGBT będzie wznowione. Nakazał to minister sprawiedliwości po wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził, że drukarz niesłusznie został za to ukarany.
Krzysztof Sobczak
05.07.2019
Prawo karne Prawo gospodarcze
Kuratorzy mają mieć zagwarantowane po 900 złotych podwyżki na etat w 2020 r. Tyle samo ile uzyskali związkowcy pracowników sądów i prokuratur. Przewodniczący Krajowej Rada Kuratorów Grzegorz Kozera zaakceptował takie rozwiązanie tłumacząc, że jest zbliżone do wcześniejszego postulatu - 1000 zł.
Patrycja Rojek-Socha
05.07.2019
Wymiar sprawiedliwości