Ogólnopolską Konferencję Naukową Prawa Nieruchomości „Najem Lokali - stan de lege lata i postulaty de lege ferenda”, organizują 26 maja br. Katedra Prawa Nieruchomości i Prawa Podatkowego Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Izba Notarialna w Krakowie. Patronami konferencji są m.in. Wolters Kluwer polska i serwis Prawo.pl. 

WZORY DOKUMENTÓW:

 

- Umowa najmu lokalu, a w szczególności lokalu mieszkalnego niezmiennie statuuje się jako zagadnie problemowe. Szczególnie w ostatnich latach multiplikacja regulowanych rodzajów umów najmu jak też pojawienie się w praktyce nowych jej form takich jak najem krótkoterminowy czy też najem zwrotny rodzi nowe kontrowersje. Pojawiają się one na tle regulacji zawartych w kodeksie cywilnym jak też ustaw związanych z najmem lokali mieszkalnych takich jak ustawa o własności lokali, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych czy też ustawa o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego - piszą organizatorzy konferencji. I deklarują, że stanowić ma ona forum pogłębionej dyskusji przedstawicieli nauki i praktyki prawa na temat regulacji kształtujących zróżnicowanych rodzaje umowy najmu lokalu oraz kierunków ich zmian. A do udziału w konferencji zapraszają zarówno przedstawicieli nauki, jak i praktyki prawa, a także wszystkich, których refleksja przyczynić się może do wzbogacenia konstruktywnych wniosków pokonferencyjnych. Więcej o konferencji>>

Czytaj też: Karnoprawna ochrona stron umowy najmu lokalu >

 


O poważnym charakterze przygotowywanej konferencji świadczy skład jej komitetu naukowego:

 • Prof. dr hab. Andrzej Mączyński, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Adam Nalepka, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, Uniwersytet Jagielloński
 • Prof. dr hab. Kazimierz Zawada, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Adam Bieranowski, prof. UWM, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie
 • Dr hab. Adam Doliwa, prof. UwB, Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr hab. Magdalena Habdas, prof. UŚ, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Dr hab. Iwona Karasek – Wojciechowicz, Uniwersytet Jagielloński
 • Dr hab. Aneta Kaźmierczyk, prof. UEK, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Dr hab. Elżbieta Klat – Górska, prof. UWr, Uniwersytet Wrocławski
 • Dr hab. Zygmunt Truszkiewicz, prof. UJ, Uniwersytet Jagielloński
 • Notariusz Sławomir Gołąbek Prezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie
 • Notariusz Sylwia Jankiewicz, Izba Notarialna w Krakowie
 • Notariusz Tomasz Kot, Przedstawiciel Krajowej Rady Notarialnej
 • Notariusz Krzysztof Maj, Rzecznik Prasowy Izby Notarialnej w Krakowie
 • Notariusz Andrzej Palenik Wiceprezes Rady Izby Notarialnej w Krakowie
 • Notariusz Marek Watrakiewicz, Izba Notarialna w Krakowie