4 grudnia 2021 r. ruszyła procedura zgłaszania kandydatów na członków Krajowej Rady Sądownictwa, której kadencja właśnie się kończy. Od 2018 r. - w związku z nowelą ustawy o KRS - 15 sędziów/członków KRS wybiera Sejm, który rozpatruje kandydatury zgłaszane przez grupę co najmniej 25 sędziów lub grupę co najmniej 2000 obywateli polskich. Ze względu m.in. na orzeczenie TSUE do bojkotu wyborów sędziów do Rady wezwało m.in. Stowarzyszenie Sędziów Polskich Iustitia, ale nie tylko, w wyborach nie chcą brac udziały partie opozycyjne. - W związku z obwieszczeniem o przyjmowaniu zgłoszeń kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa oświadczamy, że sposób powoływania składu KRS został uznany za wadliwy i niezgodny z prawem UE przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Ta sytuacja rodzi konflikt domagający się pilnego rozwiązania. W grę wchodzi polska racja stanu w postaci przynależności Polski do Unii Europejskiej. Zamrożona jest przynależna Polsce część środków z Europejskiego Funduszu Odbudowy - czytamy w oświadczeniu, które wystosowały. 

Więcej: 
Iustitia nawołuje do bojkotu wyborów do KRS>>
Opozycja i organizacje obywatelskie zawarły pakt dla przywrócenia praworządności>>

NRA wzywa do wstrzymania procedury wyboru

Naczelna Rada Adwokacka w przyjętej uchwale wezwała do niezwłocznego wstrzymania procedury wyboru członków Krajowej Rady Sądownictwa, wykonania wszystkich orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, wskazujących na konieczność ukształtowania Krajowej Rady Sądownictwa jako organu niezależnego od władz politycznych, likwidacji Izby Dyscyplinarnej działającej przy Sądzie Najwyższym oraz przywrócenia do orzekania wszystkich sędziów zawieszonych w obowiązkach sędziowskich decyzjami wspomnianej Izby.

Zaapelowano równocześnie do polskich prawników, by nie brali udziału w procedurach konkursowych na stanowiska członków Krajowej Rady Sądownictwa i stanowiska sędziowskie, toczących się przy udziale Krajowej Rady Sądownictwa, ukształtowanej w trybie określonym przepisami ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa oraz niektórych innych ustaw.

- W świetle orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej udział w takich procedurach konkursowych to pogłębianie procesu naruszania praworządności, a w szczególności przyczynianie się do naruszania praw obywateli do rozpoznania ich spraw przez niezawisłych sędziów i niezależne sądy - wskazano. 

 

A w Sejmie wykaz kandydatów - 12 obecnych członków KRS 

W drukach Sejmowych jest już wykaz sędziów, kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa. A na nim 12 obecnych członków Krajowej Rady Sądownictwa, w tym jej przewodniczący Paweł Styrna    sędzia Sądu Rejonowego w Wieliczce,  Katarzyna Ewelina Chmura sędzia Sądu Rejonowego w Malborku, Dariusz Drajewicz  sędzia Sądu Rejonowego dla Warszawy Mokotowa, Jarosław Dudzicz sędzia Sądu Rejonowego w Słubicach, Grzegorz Furmankiewicz sędzia Sądu Okręgowego w Krośnie, Marek Jaskulski Sędzia Sądu Rejonowego Poznań- Stare Miasto, Joanna Kołodziej-Michałowicz sędzia Sądu Rejonowego w  Słupsku, Ewa Łąpińska    sędzia Sądu Rejonowego w Jaworznie, Zbigniew Łupina sędzia Sądu Rejonowego w Biłgoraju, Maciej Nawacki prezes Sądu Rejonowego w Olsztynie, Dagmara Pawelczyk-Woicka prezes Sądu Okręgowego w Krakowie,  Rafał Puchalski prezes Sądu Okręgowego w Rzeszowie oraz byli wiceministrowie sprawiedliwości - Anna Dalkowska obecnie sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego i Łukasz Piebiak obecnie sędzia Sądu Rejonowego dla miasta stołecznego Warszawy. Liste zamyka Stanisław Zdun sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie.

Sędzia Łukasz Piebiak zrezygnował ze stanowiska wiceministra sprawiedliwości 20 sierpnia 2019 r. po publikacjach medialnych, w których opisane został kontakty, jakie miał  utrzymywać z kobietą o imieniu Emilia. Miała ona prowadzić akcje dyskredytujące niektórych sędziów, za wiedzą wiceministra. Sam Piebiak zapewniał, że to pomówienia. Po odejściu z resortu minister udzielił mu półrocznego urlopu "dla poratowania zdrowia", a gdy po nim wrócił do pracy - został delegowany do podległego ministrowi sprawiedliwości Instytutu Wymiaru Sprawiedliwości.

Z kolei sędzia Dalkowska pod koniec lutego 2021 r. otrzymała z rąk prezydenta nominację do NSA.