"Od listopada 2012 r. stawka odsetek za długi u fiskusa zmniejszyła się z 14,5 proc. do 10 proc. w skali roku. Taki jest efekt cyklu obniżek stóp procentowych, zapoczątkowanego w listopadzie 2012 roku. Środowa decyzja RPP o obniżce o 0,25 pkt proc. była ósmą z nich.

Odsetki od zaległości podatkowych zależą od stopy lombardowej - zgodnie z Ordynacją podatkową stawka odsetek za zwłokę w zapłacie podatków jest sumą 200 proc. stopy lombardowej oraz 2 proc. Zgodnie ze środową decyzją RPP, stopa lombardowa zostaje obniżona z 4,25 proc. do 4 proc. W efekcie od 4 lipca 2013 r. stopa odsetek od zaległości podatkowych będzie wynosiła 10 proc. w skali roku.

Dzisiejsza obniżka stóp procentowych jest już szóstą w 2013 r. i ósmą w cyklu obniżek (w 2012 r. RPP dwukrotnie obniżyła stopy pod koniec roku). W efekcie od listopada 2012 r. odsetki za zwłokę w zapłacie podatków obniżyły się łącznie o 4,5 pkt proc. (z 14,5 proc.). Oznacza to, że w przypadku długu na kwotę 5 tys. zł roczne odsetki są już 225 zł niższe, niż jeszcze kilka miesięcy temu. W listopadzie 2012 r. wynosiły 725 zł w skali roku, natomiast w czerwcu – 500 zł w skali roku.

Stopa odsetek od zaległości podatkowych może być obniżona w przypadku złożenia korekty deklaracji podatkowej wraz z wyjaśnieniem przyczyn dokonania poprawki. Jeśli podatnik ureguluje zaległości ciągu 7 dni, może skorzystać z obniżonej stawki (75 proc. stawki podstawowej, czyli obecnie 7,50 prooc.).