Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoJak powinno się ustalić kurs EUR, które...
Tomasz Krywan
26.01.2017
1 stycznia 2017 r. rozpoczął się proces likwidacji Ministerstwo Skarbu Państwa, który trwał będzie...
Jolanta Mazur
26.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoSpółka z o.o. ponosi koszty obsługi...
Dominik Klemens
26.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Doradcy PodatkowegoFirma otrzymała we wrześniu 2016 r....
Adam Bartosiewicz
26.01.2017
26 stycznia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o rachunkowości, której celem jest...
Jolanta Mazur
26.01.2017
Dla określenia, która z dostaw w łańcuchu jest dostawą ruchomą znaczenie ma kwestia organizacji...
Michał Malinowski
26.01.2017
Jeśli kancelaria lub biuro rachunkowe decyduje się na prezentację swojej oferty w dzienniku...
Joanna Polańska-Solarz
26.01.2017
Doradca podatkowy
Tworzenie firmowej strony to złożony proces, na który składa się wiele etapów i decyzji. Aby...
Joanna Polańska-Solarz
26.01.2017
Doradca podatkowy
Nowe przepisy odokumentowaniu transakcji transferowych nakładają na przedsiębiorców obowiązek...
Inny
26.01.2017
Na stronie resortu finansów opublikowany został wzór miesięcznych informacji o podmiotach, na rzecz...
Jolanta Mazur
25.01.2017
W przypadku wypłaty trzynastki po ustaniu zatrudnienia kwota zmniejszająca podatek nie powinna być...
Paweł Ziółkowski
25.01.2017
Utrata statusu podatnika przez podatkową grupę kapitałową była samodzielną podstawą do utraty prawa...
Michał Malinowski
25.01.2017
Rada Ministrów przyjęła przedłożony przez ministra rozwoju i finansów projekt ustawy o systemie...
Jolanta Mazur
25.01.2017
Minister rozwoju i finansów określił sposób prowadzenia przez przedsiębiorców okrętowych wykazu...
Jolanta Mazur
25.01.2017
Sejm proceduje projekt ustawy obiegłych rewidentach, która ma pozytywnie wpłynąć na jakość audytów...
Inny
25.01.2017
W związku z wchodzącą w życie 1 marca 2017 r. reformą administracji skarbowej, minister rozwoju i...
Jolanta Mazur
25.01.2017
Rozwój ma przede wszystkim służyć ludziom - przekonywał wicepremier Mateusz Morawiecki po...
Jolanta Mazur
25.01.2017
Minister rozwoju i finansów zaproponował przedłużenie o 3 miesiące terminu na składanie informacji...
Michał Malinowski
24.01.2017
To nie kwalifikacja prawna do danego źródła przychodu decyduje o możliwości zaliczenia wydatku do...
Michał Malinowski
24.01.2017
Nowelizacja ustawy o VAT z 1 grudnia 2016 roku wprowadza kilka istotnych zmian do systemu...
Jolanta Mazur
24.01.2017
Rozbieżności między przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i przepisami ustawy o...
Prawo.pl
24.01.2017
W 2017 r., jeżeli podatnik (pracownik) złoży płatnikowi oświadczenie, że za dany rok jego dochody...
Barbara Tomaszewska
24.01.2017
Wzór pełnomocnictwa ogólnego (PPO-1) i wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu...
Jolanta Mazur
24.01.2017
Minister rozwoju i finansów określił wzór oświadczenia o wyborze zryczałtowanego podatku od...
Jolanta Mazur
24.01.2017
Co do zasady, od początku 2017 r. podatnicy CIT, którzy rozpoczęli działalność, oraz ci, którzy...
Redakcja Wolters Kluwer
24.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoPracodawca prowadzi firmę, w której...
Barbara Tomaszewska
23.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka z o.o. ma utworzyć rezerwę...
Dorota Mikulska
23.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoFirma produkuje szafki pomiarowe...
Paweł Ziółkowski
23.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoW spółce jawnej wspólnicy dokonują...
Małgorzata Niedźwiedzka
23.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka świadczy usługi jako podwykonawca...
Tomasz Krywan
23.01.2017