Z informacji opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Finansów wynika, że konsultacje to efekt wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 15 maja 2019 r. w sprawie C‑235/18. Jak twierdzi MF, dlatego w celu m.in. ochrony uczciwych podatników oraz zapewnienia pewności obrotu prawnego, resort rozważa opracowanie możliwie kompletnego i precyzyjnego zbioru zasad, na podstawie których podatnicy mogliby w poszczególnych przypadkach dokonywać klasyfikacji transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych jako dokonywanej na rzecz użytkownika karty: dostawy towaru lub świadczenia usługi albo świadczenia usługi finansowej.

Zastosowanie się do opracowanych zasad skutkowałoby brakiem podstaw do kwestionowania u podatników poprawności rozliczeń w przypadku transakcji realizowanych przy wykorzystaniu kart paliwowych.

Zobacz również:
Czy nazwa towaru lub usługi na paragonie i fakturze musi być taka sama >>
Sprzedaż auta po leasingu bez VAT >>

Według MF, w trakcie dyskusji należy rozważyć, że kryteria kwalifikacji transakcji z wykorzystaniem kart paliwowych muszą uwzględniać okoliczność funkcjonowania w obrocie gospodarczym różnorodnych modeli funkcjonowania kart paliwowych w  Polsce. Konsultacje podatkowe dotyczą również tych modeli funkcjonowania kart paliwowych, w których podmiot udostępniający karty paliwowe nie jest ich emitentem. Ministerstwo Finansów liczy też na informacje o najbardziej typowych dla działalności gospodarczej modelach funkcjonowania kart paliwowych (zarówno w formie opisowej i graficznej).

Sprawdź w LEX: Czy firma - emitent kart paliwowych prawidłowo nalicza podatek VAT do faktur za zakup paliwa? >