Z wniosku o jej wydanie wynikało, że spółka udostępnia swoim pracownikom samochody służbowe. Mogą oni korzystać z nich także prywatnie. W takim przypadku są jednak obciążani kosztami zużytego paliwa.

Odpłatna dostawa towarów

Zdaniem organu podatkowego, u pracodawcy dochodzi w takiej sytuacji do odpłatnej dostawy towarów na rzecz pracowników. Jej wartością jest ta część paliwa, która jest przez pracowników wykorzystywana do celów prywatnych. Wynika to z przepisów art. 5 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 2 pkt 6 i art. 7 ust. 1 ustawy o VAT.

 

 

 

Obowiązek stosowania kas

Jak wynika z interpretacji, obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej dotyczy wszystkich podatników, którzy dokonują sprzedaży na rzecz określonych w nim odbiorców. Chodzi tu o osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Podstawowym kryterium decydującym o obowiązku stosowania ewidencji za pomocą kas rejestrujących jest zatem status nabywcy wykonywanych przez podatnika świadczeń – podkreślił organ podatkowy.

Zobacz również: Będą zmiany w stawkach VAT >>

Nie każdy błąd na fakturze pozbawi prawa do odliczenia VAT >>

Udostępnienie paliwa to sprzedaż

W przypadku sprzedaży paliwa, nie mają zastosowania limity ani przepisy dotyczące zwolnień z obowiązku wystawiania paragonów. Pracodawca nie będzie zatem korzystał ze zwolnienia z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących obrotu z tytułu obciążenia pracownika za paliwo zużyte do celów prywatnych na podstawie par. 2 ust. 1 rozporządzenia i poz. 36 załącznika do tego rozporządzenia, ze względu na wyłączenie możliwości korzystania z tego zwolnienia.

Zobacz również: Nabycie i wykorzystanie samochodu a ewidencja księgowa podatku od towarów i usług >>

Wydatki eksploatacyjne związanie z używaniem samochodów a odliczenie VAT >>

Będzie miał obowiązek ewidencjonowania sprzedaży paliwa za pomocą kas rejestrujących. Pracownik za każdym razem będzie musiał otrzymać paragon potwierdzający tę sprzedaż.

 

Interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 28 sierpnia 2018 r., nr 0111-KDIB3-2.4012.351.2018.2.JM