- Z uwagi na czasowy charakter stosowania do celów VAT Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) zaistniała potrzeba dokonania zmian w przepisach VAT związanych z określeniem sposobu identyfikowania towarów i usług, w szczególności na potrzeby określenia zakresu stawek obniżonych. Rozważane jest odejście od stosowania Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU 2008) na rzecz Nomenklatury Scalonej (CN) w zakresie towarów – potwierdziło Ministerstwo Finansów w odpowiedzi na interpelację nr 24910.

Fiskus opornie rejestruje VAT-owców, za to ochoczo ich wykreśla >>

Zamiast deklaracji VAT dodatkowa struktura JPK >>

Będzie matryca stawek

Resort potwierdził, że prowadzi on prace także nad stworzeniem nowej matrycy stawek VAT. Celem zmian ma być uproszczenie systemu stawek VAT. Chodzi o zapewnienie prostoty, przejrzystości i przyjazności w stosowaniu, eliminację istniejących niekonsekwencji i nieracjonalności w stawkach VAT. Jak zaznaczył MF, celem jest także jednakowe opodatkowanie podobnych towarów, grup towarowych oraz usług), jak również wprowadzenie instrumentów ułatwiających podatnikom i organom podatkowym stosowanie przepisów dotyczących stawek VAT.

 

 

 

Planowane zmiany mają nie mieć celu fiskalnego. Intencją resortu finansów jest bowiem maksymalne uproszczenie systemu i samych przepisów podatkowych, zasadniczo więc pozostaną one neutralne z perspektywy konsumenta – wynika z pisma MF. Należy zatem oczekiwać, że wysokość opodatkowania VAT zostanie utrzymana na dotychczasowym poziomie.

Duża rola VAT w budżecie

Ministerstwo Finansów podkreśliło jednak, że podatek od towarów i usług jest najważniejszym źródłem dochodów budżetu państwa, dlatego też wielkość i stabilność wpływów z tytułu tego podatku jest niezwykle istotna z punktu widzenia prowadzenia odpowiedzialnej polityki finansowej państwa – tak, aby stabilność finansów publicznych została utrzymana, a realizacja podstawowych zadań państwa zapewniona.

 

* Linki w tekście artykułu mogą odsyłać bezpośrednio do odpowiednich dokumentów w programie LEX. Aby móc przeglądać te dokumenty, konieczne jest zalogowanie się do programu.