Przepisy rozporządzenia ministra finansów z 11 lipca 2018 r. w sprawie zaniechania poboru PCC od umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej umożliwiły brak obowiązku pobierania podatku od umów sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej. Podatku nie pobiera się do 31 grudnia 2019 r.

Z opublikowanego w piątek projektu nowelizacji ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych wynika jednak, że rząd chciałby, aby transakcje związane z walutami wirtualnymi nie podlegały PCC także w przyszłości.

Jak wynika z dokumentu, projektowana zmiana ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych ma na celu wprowadzenie zwolnienia od podatku umów sprzedaży i zamiany walut wirtualnych. Proponuje się, aby ustawa miała zastosowanie do czynności cywilnoprawnych dokonanych od 1 stycznia 2020 r.

Zobacz również: Opodatkowanie bitcoinów: Nowe przepisy nie rozwiążą wszystkich problemów >>