Do końca 2018 r. przysporzenia z obrotu kryptowalutami kwalifikowano do praw majątkowych. Z kolei od 1 stycznia 2019 r. zostały one bezpośrednio ujęte w przepisach polskich ustaw podatkowych. Obecnie zatem przychody z obrotu kryptowalutami są kwalifikowane odpowiednio do przychodów z kapitałów pieniężnych i zysków kapitałowych. Z pewnością polski ustawodawca powinien zmierzać w stronę jak najbardziej prawidłowego i precyzyjnego umiejscowienia dochodów z kryptowalut w ramach utrwalonego podziału źródeł przychodów w ustawach podatkowych. W dalszej kolejności warte rozważenia może być ustanowienie systemu zachęt dla podatników, przewidzianych w ustawach o podatkach dochodowych.

 

Świat porządkuje bitcoiny

Próby uregulowania transakcji wirtualnych są podejmowane przez poszczególne kraje dość powszechnie. Uregulowania te różnią się w swojej istocie i są uzależnione od przyjętej polityki danego kraju w odniesieniu do obrotu walutami wirtualnymi. Organy ustawodawcze i władze skarbowe poszczególnych krajów realizują nierzadko znacząco odmienne polityki opodatkowania transakcji na nierozpoznawanych dotychczas podatkowo walutach i wartościach.

Zobacz również: Opodatkowanie bitcoinów: Nowe przepisy przyniosą kolejne problemy >>

Zasadny wydaje się pogląd, zgodnie z którym polski ustawodawca powinien obecnie jak najbardziej pieczołowicie dopracować regulacje obejmujące obrót kryptowalutami, doprowadzając do stworzenia jeszcze bardziej przejrzystej definicji tych przysporzeń, a także do rozstrzygania wątpliwości interpretacyjnych przy potencjalnych sytuacjach krańcowych. W dalszej kolejności warte rozważenia może być ustanowienie systemu zachęt podatkowych przewidzianych w ustawach o podatkach dochodowych dla celów skłonienia podatników do zgodnego z prawem i prawidłowego ujmowania transakcji na walutach wirtualnych we właściwych zeznaniach.

Nowe przepisy wymagają zmiany

Nowe przepisy polskich ustaw podatkowych, które wprowadziły kompleksową regulację zasad opodatkowania walut wirtualnych, w tym kryptowalut, są przedmiotem omówienia w artykule opublikowanym w marcowym numerze Przeglądu Podatkowego pt. Opodatkowanie transakcji wirtualnych.