Celem artykułu pt. Opodatkowanie obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych w świetle zmian od 1 stycznia 2019 r. – zagadnienia praktyczne opublikowanego w styczniowym numerze Przeglądu Podatkowego jest rozważenie praktycznych skutków tej zmiany w odniesieniu do zagadnień praktycznych.

Zobacz więcej: Użytkowników bitcoinów czekają kolejne problemy z opodatkowaniem >> 

Zasadniczo należy pozytywnie ocenić uchwalenie ustawy nowelizującej, której przyświecał cel w postaci uporządkowania zasad opodatkowania obrotu kryptowalutami na gruncie podatków dochodowych. Cel ten został zrealizowany, choć nie sposób nie dostrzec obszarów, w których ustawa ta nie rozwiewa istniejących wątpliwości lub wręcz je mnoży.

Więcej w styczniowym numerze Przeglądu Podatkowego >>

Zobacz również: Bitcoin - ujęcie prawne wirtualnych walut >>