Brak opodatkowania PCC transakcji związanych z bitcoinami był zapowiadany przez resort finansów od ponad dwóch miesięcy. 

MF: PCC od bitcoinów nie trzeba płacić >>

Obowiązujące od 13 lipca rozwiązanie jest efektem konsensusu zawartego między MF a fundacją Trading Jam. 

Zaniechanie poboru podatku dotyczy wszystkich podatników dokonujących obrotu na giełdzie walutami wirtualnymi, bez względu na liczbę dokonanych czynności i wartość przedmiotu transakcji.

Jak podkreśla MF, zaniechanie poboru podatku wpisuje się także systemowo w rozwiązania przyjęte w ustawie o pcc, gdzie operacje gospodarcze obejmujące prawa majątkowe o podobnym charakterze, tj. instrumenty finansowe oraz waluty obce, korzystają ze zwolnienia od podatku. Resort zwraca jednak uwagę, że przyjęte rozwiązanie ma charakter czasowy i pozwoli na dokonanie pogłębionej analizy i przygotowanie rozwiązań systemowych normujących tę przestrzeń gospodarczą, w tym w kontekście podatkowym.

Paweł Stańczyk, lider praktyki planowania podatkowego w Kancelarii Ożóg Tomczykowski podkreśla, że z uzasadnienia do  wynika, że czasowe odstąpienie od opodatkowania podyktowane jest ważnym interesem podatnika i związane jest ze specyfiką handlu kryptowalutami, w ramach którego zazwyczaj dochodzi do wielokrotnego zawierania umów sprzedaży i zamiany. Wejście w życie rozporządzenia skutkuje po stronie podatników brakiem obowiązku składania deklaracji PCC-3 oraz zapłaty należnego pcc.

Jakub Mościcki, dyrektor generalny w Trading Jam zwraca uwagę, że rozporządzenie obejmuje jednak tylko transakcje zawierane w okresie od 13 lipca 2018 r. do końca czerwca przyszłego roku. Na pytanie, co w takim razie z transakcjami wcześniejszymi, potwierdza, że MF pracuje nad przepisami, które również zwolnią je z PCC. Stosowne projekty mają być wkrótce zaprezentowane. Mościcki potwierdza także, że fundacja Trading Jam współpracuje z MF w tworzeniu przepisów porządkujących kwestie opodatkowania walut wirtualnych podatkiem dochodowym i VAT.