Dokonanie uprawdopodobnienia tego, że o określonych prawach majątkowych wchodzących w skład spadku...
Michał Malinowski
31.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy należy zmniejszyć zaliczkę na...
Paweł Ziółkowski
30.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoW grudniu spółka otrzymała wyrok sądu I...
Michał Topulniak
30.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoSpółka wystawia weksel jako zobowiązanie...
Tomasz Krywan
30.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy w związku ze zmianą klasyfikacji...
Marek Jurek
30.01.2017
Pytanie pochodzi z publikacji Vademecum Głównego KsięgowegoCzy w deklaracji VAT w polu, w którym...
Krzysztof Kamiński
30.01.2017
Minister rozwoju i finansów ogłosił ceny paliw dla potrzeb obliczenia i wpłacenia podatku od...
Jolanta Mazur
30.01.2017
Przekazywane przez gminę na rzecz zakładu dopłaty do ceny wody nie stanowią elementu podstawy...
Mariusz Jabłoński
30.01.2017
W przypadku rocznego obliczenia podatku PIT-40 składanego urzędowi skarbowemu w formie dokumentu...
Jolanta Mazur
30.01.2017
Jeżeli pieniądze zostały zebrane w wyniku zbiórki publicznej, to przy pojedynczych darowiznach od...
Jolanta Mazur
30.01.2017
Zatrzymano siedem osób w związku z działalnością grupy przestępczej, która wyłudzała VAT przy...
Jolanta Mazur
30.01.2017
Do Sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy o systemie monitorowania drogowego przewozu towarów. Tzw....
Jolanta Mazur
30.01.2017
Zmiany w sposobie rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych polegające na umożliwieniu...
Jolanta Mazur
30.01.2017
Spłata kredytu hipotecznego zaciągniętego przez matkę i ojca nie stanowi wydatku małoletniej...
Michał Malinowski
30.01.2017
W terminie 30 dni od dnia zakończenia ostatniego roku podatkowego możemy do naczelnika urzędu...
Jolanta Mazur
27.01.2017
W przypadku przejęcia pracowników w trybie kodeksowym przyjęło się, że nowy pracodawca powinien...
Paweł Ziółkowski
27.01.2017
Gdy bezpośrednio z ustanowionej normy wywieść można, kto podlega zwolnieniu, a nie tylko, jaki...
Michał Malinowski
27.01.2017
Po pierwszym czytaniu Sejm zdecydował o kontynuowaniu w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka...
Jolanta Mazur
27.01.2017
Umorzenie odsetek powyżej oprocentowania maksymalnego nie stanowi przysporzenia majątkowego, a tym...
Michał Malinowski
27.01.2017
Sejm przyjął przepisy zaostrzające odpowiedzialność karną za wyłudzenia VAT na podstawie fikcyjnych...
Jolanta Mazur
27.01.2017
O walce z wyłudzeniami podatku VAT i nowelizacjach ustaw, które z założenia miały ten proceder...
Inny
27.01.2017
Nowe sposoby nadzoru nad wykonywaniem funkcji biegłego rewidenta iograniczenia dlafirm...
Inny
27.01.2017
Zamiast centralnego rejestru faktur, resort finansów planuje wprowadzić mechanizm podzielonej...
Jolanta Mazur
26.01.2017
Jeżeli kwota faktycznie poniesionych w przeszłości nakładów nie odpowiada ich realnej wartości na...
Michał Malinowski
26.01.2017
W ramach rządowych działań polegających na transparentności i budowie zaufania między administracją...
Jolanta Mazur
26.01.2017