Kończymy z pobłażliwością dla przestępców gospodarczych na wielką skalę – informuje Ministerstwo Sprawiedliwości. Wyłudzanie podatku od towarów i usług (VAT) stało się w ostatnich latach groźnym procederem przestępczym, a budżet państwa ponosił gigantyczne szkody. Według ustaleń NIK, organy kontroli skarbowej wykryły w 2015 roku fikcyjne faktury na kwotę 81,9 mld zł. To kwota ponad półtora razy większa niż ówczesny deficyt budżetowy.

Jak przypomina ministerstwo, wyłudzaniem VAT najczęściej zajmują się zorganizowane grupy przestępcze działające na skalę międzynarodową. Sprawcy przedstawiają fałszywe dokumenty, na podstawie których wyprowadzają pieniądze z budżetu państwa m.in. pod pretekstem zapłaconego wcześniej podatku VAT.

Czytaj też: MF: Matryce VAT ułatwią rozliczanie podatku

Mechanizmy obrony przed wyłudzaniem VAT

Według resortu wśród mechanizmów obronnych są m.in. wprowadzenie do Kodeksu karnego nowych kategorii przestępstw: wystawianie fikcyjnych faktur VAT oraz ich podrabianie i przerabianie w celu użycia jako autentycznych. Podstawowym zagrożeniem za tego rodzaju czyny ma być kara więzienia od 6 miesięcy do 8 lat.

W wypadkach mniejszej wagi dotyczących wystawiania fikcyjnych faktur VAT – pozbawienie wolności do 3 lat. Natomiast w wypadkach mniejszej wagi dotyczących podrabiania i przerabiania faktur VAT – grzywna, ograniczenie wolności albo pozbawienie wolności do 2 lat.

Jeżeli fałszywa faktura służąca do wyłudzenia zwrotu VAT dotyczy towarów lub usług o wartości przekraczającej 5 mln złotych, albo jeżeli sprawca uczynił sobie z takich wyłudzeń stałe źródło dochodu, przestępstwo będzie zbrodnią zagrożoną karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności. Taka wysokość grożących kar wykluczy możliwość zastosowania wobec sprawcy warunkowego zawieszenia wykonania kary.

Przewidziano również możliwość wymierzenia grzywny, orzeczonej obok kary pozbawienia wolności, w wysokości do 6 mln zł. Wysokość kar zależeć będzie nie od kwot wyłudzonych z budżetu państwa, lecz od wartości towarów i usług brutto, których dotyczyć będzie fałszywa faktura. W ten sposób uproszczone zostanie postępowanie w sprawie gigantycznych wyłudzeń – nie trzeba będzie ustalać kwoty uszczuplenia w drodze procedury podatkowej.

Czytaj też: W akcyzie uszczelnienie też działa, ale słabiej niż w VAT

Kongres 590 odbywa się 15 i 16 listopada w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym Województwa Podkarpackiego - G2A Arena w Jasionce koło Rzeszowa.

Zobacz też komentarz praktyczny: Przestępstwa i wykroczenia skarbowe w podatku VAT