Nowe przepisy, które mają wejść w życie od początku przyszłego roku, podwyższają kwoty przychodów zwolnionych z podatku dochodowego od osób fizycznych z 20 do 40 tys. zł. Będzie możliwa sprzedaż zarówno produktów przetworzonych, jak i nieprzetworzonych. Po przekroczeniu tej kwoty będzie obowiązywał podatek obrotowy w wysokości 2 proc.

Czytaj: Prace nad projektem ustawy ws. sprzedaży żywności przez rolników jeszcze trwają>>

Ustawa rozszerza też katalog miejsc, w których będzie mogła być sprzedawana żywność wytworzona przez rolnika. Własną żywność będzie można sprzedawać także w lokalnych restauracjach, stołówkach, gospodarstwach agroturystycznych, sklepach itp.

Ustawa trafi teraz do dalszych prac w Senacie.