Chodziło o handlarza ziemią, który kupił dużą działkę. Nie była ona objęta miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Jednak przedsiębiorca uzyskał warunki zabudowy tej nieruchomości poprzez wybudowanie czterech domów jednorodzinnych. Gdy decyzja wójta o zezwoleniu na zabudowę stała się ostateczna handlarz zmienił zdanie. Zamiast miniosiedla domów jednorodzinnych, działka została podzielona na cztery.

 

Paweł Barnik, Karolina Gierszewska, Piotr Kępisty

Sprawdź  

Zmiana planów a zwolnienie z VAT

Przedsiębiorca uważał, że sprzedając każdą z tych nowo powstałych działek, będzie mógł skorzystać ze zwolnienia z VAT według art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, że zwolnione z opodatkowania podatkiem od towarów i usług są dostawy terenów niezabudowanych innych niż budowlane. Przy czym handlarz podkreślał, że te cztery działki nadal nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, ani nie obejmuje je decyzja o warunkach zabudowy, bo ta dotyczyła jednej dużej działki.

 

 

 

Jednak fiskus był innego zdania. Organ zwracał uwagę, że dla pierwotnego gruntu zostały wydane warunki zabudowy, więc dla wydzielonych działek nie trzeba wydawać kolejnych. Skoro więc działki uzyskały już warunki zabudowy, to należy je zakwalifikować jako tereny budowlane. Natomiast sprzedaż takich działek nie korzysta ze zwolnienia z VAT – tłumaczył organ podatkowy.

Zobacz również:
NSA: Dostawa mediów do lokali nie wpływa na VAT >>

NSA: Sprzedaż nieruchomości z domem z dwiema stawkami VAT >>

Charakter budowlany gruntu

W skardze do WSA podatnik wyjaśniał, że podział jednej dużej działki na cztery mniejsze anulował uzyskane warunku zabudowy na tę jedną działkę. Wskazywał też, że nabywcy tych mniejszych działek będą musieli od nowa starać się o uzyskanie nowych decyzji o warunki zabudowy. Tłumaczył, że skoro nie ma ani planu zagospodarowania, ani aktualnej decyzji o warunkach zabudowy, a działki stoją puste, to ich sprzedaż stanowi dostawę terenu niezabudowanego innego niż budowlany.

Zobacz również:
VAT od gruntów >>

Czy podlega opodatkowaniu stawką 23-proc. VAT sprzedaż działek z wydanymi warunkami zabudowy? >>

To przekonało Wojewódzki Sąd Administracyjny (III SA/Wa 1414/15). Sąd uznał, że sporny grunt można było kwalifikować jako teren budowlany tylko do czasu gdy stanowił jedną działkę i obowiązywała decyzja o warunkach zabudowy. Natomiast po dacie podziału działki na cztery części sprzedaż każdej mniejszej działki stanowiła dostawę gruntu niebudowlanego.

Istotne pierwotne warunki zabudowy

Ostatecznie podatnik przegrał przed Naczelnym Sądem Administracyjnym (I FSK 1396/16). Sąd podkreślił, że przed podziałem podatnik uzyskał decyzję o warunkach zabudowy tej ziemi czterema domami jednorodzinnymi. Ta okoliczność była przesądzająca, że działki po podziale nie stracą charakteru budowlanego. To z przepisów o gospodarce nieruchomościami wynika, że w przypadku braku planu zagospodarowania dopuszczalność wydzielenia działek w postaci podziału należy oceniać przez pryzmat możliwości ich zagospodarowania określonych w decyzji o warunkach zabudowy – tłumaczył NSA.  Jednak już fakt, że nabywca działki będzie musiał od nowa uzyskać warunki zabudowy, nie ma znaczenia dla podatkowej oceny. Sąd podkreślił autonomię prawa podatkowego.