Chodziło o przedsiębiorcę, który zajmował się sprzedażą domów „pod klucz”. Dostawa obejmowała, oprócz budynku mieszkalnego, wbudowane w dom instalacje i urządzenia techniczne oraz infrastrukturę towarzyszącą, czyli między innymi drogę dojazdową, doprowadzenie sieci mediów, ogrodzenie z bramą i furtkę. Podatnik zawierając umowy sprzedaży określał cenę brutto tylko za budynek wraz gruntem. Natomiast nie wyodrębniał własności infrastruktury towarzyszącej. Przy wystawianiu faktury całość sprzedaży stosował obniżoną 8-proc. stawkę VAT.

 

 

 

Jednak podczas kontroli dyrektor urzędu kontroli skarbowej uznał, że podatnik zaniżył wartość podatku należnego, ponieważ nieprawidłowo stosował do całości sprzedaży jedną obniżoną stawkę. Wskazywał, że od 1 stycznia 2011r. sprzedaż infrastruktury towarzyszącej podlega opodatkowaniu podstawową stawką VAT.

Sprzedaż domu z ogrodzeniem to kompleksowa usługa

Przedsiębiorca oponował, wskazywał na orzecznictwo TSUE dotyczące „kompleksowego świadczenia usług”. Przy czym tłumaczył, że sprzedając dom z gruntem i infrastrukturą towarzyszącą, dokonuje jednego świadczenia. Z punktu widzenia ekonomicznego i technicznego byłoby niemożliwym sprzedać dom i grunt innej osobie niż ogrodzenie, drogę dojazdową i pozostałe przyłącza. Dzieląc taką transakcję na części składowe i opodatkowując każdą z tych części odrębnie, dochodziłoby do sztucznego i niczym nieuzasadnionego podziału.  

 

Jerzy Dydenko, Tomasz Telega

Sprawdź  

Sprzedaż ogrodzenia to osobna dostawa

Fiskus nie uznawał jednak argumentów podatnika. Dyrektor izby skarbowej wskazał, że preferencyjna stawka nie dotyczy infrastruktury towarzyszącej, ponieważ jej sprzedaż to odrębna dostawa obiektów budowlanych. Przy czym organ podkreślił, że infrastrukturę towarzyszącą stanowią elementy znajdujące się poza obiektami budownictwa mieszkaniowego, tj. poza bryłą takich obiektów. W konsekwencji  roboty budowlane wykonywane poza bryłą obiektów budownictwa mieszkaniowego opodatkowane są podatkiem VAT według stawki podstawowej w wysokości 23 proc.

Zobacz również: Należyta staranność w VAT ciągle problematyczna >>

NSA: Sprzedaż gruntu z budynkiem zwolniona z VAT >>

Sprzedaż nieruchomości przez przedsiębiorcę - sposoby optymalnego rozliczenia VAT z fiskusem >>

Ze skarbówką zgodziły się także sądy administracyjne. Najpierw Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie (VIII SA/Wa 997/15) odwołał się do uchwały NSA I FPS 7/12, w której zostało stwierdzone, że obniżona stawka podatku VAT nie może mieć zastosowania do robót dotyczących obiektów budownictwa mieszkaniowego wykonywanych poza budynkiem.

Jedna dostawa a różne stawki VAT

Następnie 18 października br. Naczelny Sąd Administracyjny (I FSK 1633/16) przyznał, że rzeczywiście transakcji nie można rozbić i sprzedać poszczególnych towarów innym osobom. Jednak przepisy krajowe, które pozostają w zgodzie w tym zakresie z regulacjami unijnymi, pozwalają do zastosowania różnych stawek podatku VAT do różnych towarów będących przedmiotem jednej dostawy. Ponadto, tak jak wskazywał fiskus i WSA, infrastruktura towarzysząca nie jest obiektem budowlanym i do jej sprzedaży nie można zastosować preferencyjnej 8-proc. stawki VAT.