Dotyczy to m.in. projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i rządowego projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw.

E-rozliczenia łatwiejsze

Przygotowanie do zmian jest znacznie łatwiejsze niż jeszcze kilka lat temu, gdy deklaracje wypełniało się i rozliczało się w większym stopniu ręcznie. By wszystko przebiegało sprawnie, każda aktualizacja systemu musi uwzględniać jednak obowiązujące przepisy. Dlatego tak ważne jest bieżące śledzenie poprawek. Niektóre z nich, np. projekt rozporządzenia Ministerstwa Finansów w sprawie wzorów zeznań podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, są jeszcze na etapie konsultacji społecznych. Mogą ulec więc modyfikacji.  


Najważniejsze zmiany, które prawdopodobnie dostarczą trudności z rozliczeniami, będą dotyczyć:

 • wspomnianych wcześniej wzorów deklaracji;
 • zwiększenia kwoty wolnej od podatku;
 • możliwości wpisania w PIT-11 informacji o przychodach z innych źródeł (z tytułu umowy o pomocy przy zbiorach);
 • możliwości wykazania w PIT-37 rachunku banku na który nastąpi zwrot nadpłaty (w przypadku jej wykazania w zeznaniu);
 • kwestii odliczeń od dochodu (-przychodu) w w PIT/O:
  • w wierszu „wydatki z tytułu użytkowania  sieci Internet” – zrezygnowano z pozycji przeznaczonych do podania informacji czy podatnik/małżonek korzystał z ulgi internetowej w latach ubiegłych;
  • w części o ulgach na dzieci – wykazywana będzie liczba miesięcy, a nie jak dotychczas zaznaczana;
 • a także e-PIT-ów, które będą wystawiane przez urzędy skarbowe.


Tak jak wcześniej wspomniałam, istotne jest jednak to by wiedzieć, w jakim kierunku będą ewaluować przepisy. Przykładowo, wspomniane wcześniej e-PITy nie obejmą wszystkich podatników, a tych rozliczających się za pomocą deklaracji PIT-37 i PIT-38. Dla osób rozliczających się na deklaracjach PIT-36 i PIT-36L, e-PITy pojawią się dopiero w przyszłym roku. Jeśli nic nie ulegnie zmianie, przepisy nie obejmą więc m.in. osób, które w mijającym roku:

 • zatrudniały się do tzw. pomocy przy zbiorach;
 • prowadziły działalność nierejestrowaną (zgodnie z ustawą Prawo przedsiębiorców przychody z tytułu działalności nierejestrowanej  zostały zaliczone jako przychody z innych źródeł);
 • uzyskiwały przychody:
  • z tytułu najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub z innych umów o podobnym charakterze, opodatkowane na ogólnych zasadach;
  • ze źródeł krajowych, od których byli zobowiązany samodzielnie opłacać zaliczki na podatek;
  • ze źródeł przychodów położonych za granicą bez pośrednictwa polskich płatników (innymi słowy zarobkowali u płatnika spoza terytorium kraju);
  • z innych źródeł, opodatkowanych na ogólnych zasadach przy zastosowaniu skali podatkowej, od których ani płatnik, ani podatnik w ciągu roku podatkowego nie miał obowiązku odprowadzania zaliczek.

Autorka: Marta Tomaszewska, kierownik Działu Wsparcia Kadry i Płace w firmie KALASOFT Sp. z o.o. 

Warto przeczytać: 2019 rok przyniesie dużo zmian w prawie pracy