Najważniejszym elementem pakietu są zmiany w przepisach podatkowych. Wprowadzą one m.in możliwość wliczenia pracy małżonka w koszt uzyskania przychodu, jednorazowe rozliczenie straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,  podwyższenie progu sprzedaży, który uprawnia do uzyskania statusu "małego podatnika” - z 1,2 mln euro do 2 mln euro, czy skrócenie ze 150 do 90 dni terminu uprawniającego wierzyciela, który nie otrzymał należności, do skorzystania z ulgi na złe długi w VAT.
Wiecej>>


Mniej obowiązków związanych z BHP

Dzięki nowej ustawie blisko 6 milionów pracowników najmniej wypadkowych branż uwolnionych zostanie od obowiązku okresowych szkoleń BHP. Ustawa podnosi także z 20 do 50 pracowników próg, do którego pracodawca - jeżeli jest zakwalifikowany do nie wyższej kategorii ryzyka niż trzecia w rozumieniu przepisów o ZUS - nie musi zatrudniać specjalisty od BHP, tylko sam może pełnić zadania służby BHP.
Więcej>>

Sprawdź: Szkolenie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy>>

- Uchwalenie pakietu MŚP to świetna wiadomość dla polskich przedsiębiorców. Pakiet wprowadza zmiany, które dadzą im realne oszczędności i kolejne ułatwienia – podkreśla minister przedsiębiorczości Jadwiga Emilewicz.

 

Prostrze formularze, mniej obowiązków informacyjnych

Ustawa przewiduje też ujednolicenie formularzy deklaracji podatkowych w przypadku podatków lokalnych (podatku od nieruchomości czy leśnego) oraz umożliwienie składania ich drogą elektroniczną. Obecnie formularze są bardzo zróżnicowane - opracowują je samorządy. Utrudnia to przedsiębiorcom, posiadającym nieruchomości w na terenie więcej niż jednej gminy, rozliczanie podatków należnych samorządom.
Skrócony do 5 lat ma być okres obowiązkowego przechowywania zatwierdzonych sprawozdań finansowych. Obecnie obowiązek ten jest bezterminowy.
Zderegulowane mają być niektóre obowiązków informacyjnych dla przedsiębiorców, m.in. dot. okresu zawieszania wykonywania działalności czy prowadzenia księgi przychodów i rozchodów dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego.

Szybsze decyzje w spółkach

Zmiany w funkcjonowaniu spółki z o. o.  stworzą możliwość np. podejmowanie wszystkich uchwał przez wspólników na odległość, w trybie obiegowym. Wprowadzone zostaną również reguły zwrotu przez wspólników zaliczek pobranych na poczet dywidendy, w przypadku, gdy spółka osiągnie stratę albo nie osiągnie zysku w założonej wysokości.
Jednoznacznie określone zostaną skutki prawne czynności dokonanej przez osobę nieuprawnioną do reprezentowania spółki. Pozwoli to zwiększyć bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Będzie też możliwość wezwania telefonicznego lub mailowego przez ZUS lub pracodawcę ubezpieczonego o kontroli czasowej niezdolności do pracy.  

 - Pakiet MŚP to kolejna porcja zmian przygotowanych we współpracy z samymi przedsiębiorcami, szczególnie małymi i średnimi. W dialogu z nimi oraz we współpracy m.in. z Ministerstwem Finansów stworzyliśmy przepisy, które poprawią płynność firm i zmniejszą obciążenia biurokratyczne w prawie podatkowym - komentuje wiceminister przedsiębiorczości Mariusz Haładyj. I dodaje, że .ustawa dotyka też prawa spółek i przepisów dotyczących rachunkowości firm, np. skrócenie okresu przechowywania sprawozdań finansowych. - Każda zmiana odpowiada na konkretne postulaty zgłaszane przez przedsiębiorców, dotyczące ich codziennego funkcjonowania - podkreśla.