Przedsiębiorca, który złożył wniosek o wydanie interpretacji, prowadził działalność gospodarczą, w ramach której świadczył usługi szkoleniowe. Jako organizator zapewniał także noclegi i wyżywienie dla uczestników kursów. Ponosił koszty zakupu tych usług. Ich wartość była potem składnikiem ceny za szkolenie. Oferta szkoleniowa, wraz z wyżywieniem i noclegiem, była jednolitą i niepodzielną usługą. Podatnik wystawiał faktury z 23-proc. stawką VAT. Przedmiotem transakcji była usługa szkoleniowa. Wątpliwości przedsiębiorcy dotyczyły VAT. Podatnik chciał wiedzieć, czy przysługuje mu prawo do odliczenia VAT wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług noclegowych oraz gastronomicznych.

 

Odliczenie VAT nie zawsze możliwe

Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji z 30 lipca br., nr 0114-KDIP1-3.4012.286.2019.1.KP, podkreślił, że mimo, że odliczanie VAT jest podstawowym prawem podatnika, w niektórych wyjątkowych przypadkach nie można z niego skorzystać. Organ przypomniał, że art. 88 ustawy o VAT zawiera listę wyjątków, które pozbawiają podatnika prawa do odliczenia. Przepis ten wyłącza m.in. możliwość obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w odniesieniu do wszystkich wydatków ponoszonych w związku z nabyciem usług noclegowych oraz gastronomicznych, za wyjątkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników świadczących usługi przewozu osób.

Zobacz również: Senat poprawił obowiązkowy split payment >>
 

Dalsza odsprzedaż nie ma znaczenia

Organ podatkowy podkreślił, że fakt, że przedsiębiorca będzie nabywał usługi gastronomiczne i hotelowe w celu dalszej odsprzedaży dla prawa odliczenia VAT jest bez znaczenia. Zdaniem dyrektora KIS, przepis w tym zakresie jest jednoznaczny i nie nasuwa wątpliwości interpretacyjnych. W szczególności nie rozróżnia sytuacji, w której nabywca usług gastronomicznych i noclegowych działa jako ostateczny konsument, czy też nabywa je w celu dalszej odsprzedaży, bądź odprzedaje jako usługę składową świadczenia kompleksowego.

Czytaj w LEX: Świadczenia kompleksowe i wyłączenie kompleksowości jako narzędzie optymalizacji podatkowej >

Podsumowując, organ podatkowy, uznał, że przedsiębiorca nie ma prawa do odliczenia podatku VAT naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących zakup usług noclegowych i gastronomicznych na potrzeby szkoleń, nawet jeśli są one związane z czynnościami opodatkowanymi.

Czytaj w LEX: Odliczenie podatku naliczonego od usług cateringowych >

Przepis wymaga zmiany

- Niestety, patrząc przez pryzmat przepisów prawa, należy się zgodzić z interpretacją. Co prawda w orzeczeniu z 25 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1637/15) NSA stwierdził w analogicznej sprawie, że nie można w takich sytuacjach pozbawiać podatnika prawa do odliczenia. Takie rozumienie zostało jednak później zakwestionowane przez TSUE w wyroku z 2 maja 2019 r.,C -225/18, wydanym w trybie prejudycjalnym, w sprawie zawisłej przed NSA ze skargi Grupy Lotos S.A. przeciwko ministrowi finansów – tłumaczy Grzegorz Symotiuk, doradca podatkowy w kancelarii TAX Doradztwo Podatkowe i Finansowe Symotiuk i Wspólnicy.

Czytaj w LEX: Usługi hotelarskie a VAT >

Jak tłumaczy ekspert, w świetle wyroku TSUE wydaje się, że w obecnym stanie prawnym firmy szkoleniowe nie będą uprawnione do odliczania podatku naliczonego z tytułu nabywanych usług noclegowych i gastronomicznych. - Pozostaje im tylko lobbowanie na rzecz zmiany przepisów w tym zakresie. Obawiam się jednak, że może być o to bardzo trudno – wskazuje Symotiuk.

 

POLECAMY