- Podejmij wyzwanie i pomóż w poprawie efektywności KAS oraz wzmocnieniu ochrony Polski przed przemytem ‒ z takim apelem zwróciło się Ministerstwo Finansów do innowatorów: przedsiębiorców MŚP, startupów i środowisk naukowych. Na swojej stronie internetowej resort pisze, że zainteresowani udziałem w konsultacjach biznesowych mogą zgłaszać się do 19 sierpnia 2019 r. do godz. 10.00.

System przeanalizuje przesyłkę

- Kontrole graniczne przy wykorzystaniu urządzeń RTG są wspierane przez systemy analityczne, w tym – już wkrótce – przez system, który automatycznie przeanalizuje zdjęcia RTG. Kluczową rolę w procesie wykrywania przemytu pełnią operatorzy urządzeń RTG, szczególnie ich doświadczenie i wiedza. Aby była ona na najwyższym poziomie, niezbędne są cykliczne szkolenia dokształcające z interpretacji obrazów i obsługi takich urządzeń. Szkolenia powinny być przeprowadzane za pomocą adaptacyjnej platformy e-lerningowej, która umożliwi szkolenie w miejscach faktycznego pełnienia służby oraz w resortowych środkach szkoleniowych (symulacja stanowiska pracy) ‒ wyjaśnia Ministerstwo Finansów.
 
Jak twierdzi resort finansów, dziś KAS (czyli Krajowa Administracja Skarbowa) nie posiada zintegrowanego narzędzia, które umożliwiłoby podniesienie wiedzy z zakresu interpretacji obrazów RTG oraz weryfikacji luk/poziomu kompetencji. Tymczasem jego wdrożenie przełożyłoby się na zwiększenie skuteczności i efektywności pracy służby celno-skarbowej, a tym samym na uszczelnienie granic UE i w efekcie zwiększenie wpływów budżetowych oraz ograniczenie szarej strefy.
- Optymalne rozwiązanie to adaptacyjna platforma e-learningowa w postaci aplikacji webowej, która umożliwiałaby dostęp zainteresowanym za pośrednictwem przeglądarki internetowej ‒ czytamy w informacji. 

Potrzebna interpretacja obrazu

Aplikacja ma obejmować cztery moduły szkoleniowe: z interpretacji obrazu (wersja light i full) dla urządzeń do prześwietlania towarów i środków transportu, w tym program symulujący środowisko do interpretacji obrazów, z obsługi akceleratora, z ochrony radiologicznej i dla wsparcia technicznego. 

Dla MF istotna jest też możliwość dodawania nowych kursów w ramach stworzonych modułów, edycja szablonów kursów oraz integracja aplikacji z programami inspekcyjnymi producentów urządzeń RTG. Dodatkowo wymagana jest wersja mobilna platformy.