WSA: pensum tyflopedagoga też określa gmina

Finansowanie oświaty

Obowiązkowy wymiar godzin nauczycieli specjalistów, wspomagających proces nauczania, ustala organ prowadzący daną placówkę uznał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Obejmuje to także...

10.11.2014

Szkolne obiady: uczeń płaci tylko za "wsad do kotła"

Finansowanie oświaty

Uczeń płaci tylko za składniki wykorzystane do przygotowania szkolnego obiadu. Pozostałe koszty, takie jak wynagrodzenie pracowników, składki naliczane od ich wynagrodzeń oraz nakłady na utrzymanie...

04.04.2014

WSA: tylko rada gminy ustala opłaty za przedszkola

Rada gminy nie może przekazywać (całości lub choćby części) przyznanych kompetencji do ustalania wysokości opłat za świadczenia przedszkoli, na rzecz innego podmiotu orzekł WSA w Poznaniu.

16.08.2013

Samorządowcy zadowoleni ze zmian w dotacjach

Finansowanie oświaty

Przedstawiciele samorządów są zadowoleni z uchwalonej niedawno nowelizacji ustawy o systemie oświaty, precyzującej kwestę przyznawania dotacji na szkoły niepubliczne - informuje Rzeczpospolita.

14.08.2012
1    2  3  4  5  6