Dyrektor będzie mógł w uzasadnionych przypadkach zwiększyć np. koszt zakupu kompletu podręczników...
Monika Sewastianowicz
01.12.2017
Do realizacji zadań wynikających z wdrażania reformy aktywnie włączyły się jednostki samorządu...
Monika Sewastianowicz
01.12.2017
Nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, wypłacanie wynagrodzeń z dołu oraz dodatek dla...
Monika Sewastianowicz
01.12.2017
Z udziałem minister edukacji Anny Zalewskiej, władz regionalnych, lokalnych i kościelnych, otwarto...
PAP
30.11.2017
Ponad dwie trzecie uczniów nieheteroseksualnych bało się przyznać do swojej orientacji. Prawie...
Monika Sewastianowicz
30.11.2017
Szkoła po reformie znowu nie dziecku będzie służyć, lecz rządzącej krajem partii, tak jak to było w...
Monika Sewastianowicz
30.11.2017
Jeśli chodzi o bezpieczeństwo dzieci nie działamy eventowo, ale systematycznie i systemowo - mówiła...
PAP
29.11.2017
Nowelizacja Karty Nauczyciela zlikwiduje funkcję asystentów nauczycieli. Ci obecnie zatrudnieni...
Monika Sewastianowicz
29.11.2017
Około 450 uczniów ewakuowano w środę z I Liceum Ogólnokształcącego w Suwałkach (Podlaskie), po tym...
PAP
29.11.2017
Żywiecki sąd rejonowy przedłużył o 3 miesiące areszt dla nauczyciela z ośrodka...
PAP
29.11.2017
To są dziwne kryteria, nie mające często nic wspólnego z pracą, a mogą zamknąć nauczycielowi drogę...
Monika Sewastianowicz
29.11.2017
Obowiązujące przepisy u.p.o. zdają się ograniczać uczniom z niepełnosprawnościami prawo do wyboru...
Monika Sewastianowicz
28.11.2017
Marcin Szreder, uczeń Zespołu Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących w Kartuzach, został laureatem...
PAP
28.11.2017
Dyrektor powinien poinformować sąd rodzinny o zachowaniach ucznia oraz rozważyć potrzebę zwrócenia...
Joanna Lesińska
28.11.2017
Chociaż skontrolowane szkoły były wyposażone w pracownie komputerowe oraz internet, to niewiele...
28.11.2017
7 grudnia Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosi wyrok ws. b. księgowej jednej ze szkół podstawowych w...
PAP
28.11.2017
Od 1 września uczniowie warszawskich szkół podstawowych i gimnazjów korzystają z kart ucznia...
PAP
28.11.2017
Minister edukacji obiecała, że spotka się z modelką Anją Rubik,inicjatorką akcji na rzecz...
Monika Sewastianowicz
27.11.2017
Rozstrzygając o prawie do dodatku stażowego, nauczycielowi należy wliczyć wszystkie dotychczasowe...
Agnieszka Kosiarz
27.11.2017
W ramach śledztwa dotyczącego domniemanego molestowania seksualnego w pekińskim przedszkolu...
PAP
27.11.2017
W Birmie edukacja przyklasztorna jest często jedyną szansą na wykształcenie dla dzieci. Większości...
PAP
27.11.2017
Nowa ścieżka awansu zawodowego nauczycieli, wypłacanie wynagrodzeń z dołu oraz dodatek dla...
Monika Sewastianowicz
25.11.2017
Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową, która jest ściśle związana z budżetem na 2018 r. W przyszłym...
Monika Sewastianowicz
24.11.2017
Imię znanej dziennikarki, wicemarszałek Senatu Krystyny Bochenek, która zginęła w katastrofie pod...
PAP
24.11.2017
Do 2020 roku 19,5 tys. szkół otrzyma dostęp do szybkiego internetu w ramach Ogólnopolskiej Sieci...
PAP
24.11.2017
Ograniczenia uprawnień, dłuższa ścieżka awansu i dodatki tylko dla najbardziej doświadczonych...
Monika Sewastianowicz
24.11.2017
Obecnie w Polsce, w ramach pilotażu, działa 57 certyfikowanych klas mundurowych; chcemy, by...
PAP
24.11.2017
W zespole szkół, który powstał po reformie, powinien funkcjonować jeden Zakładowy Fundusz Świadczeń...
Agata Piszko
24.11.2017
Ponad 1,5 mln uczniów i wychowanków przedszkoli jest objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną;...
PAP
23.11.2017
Wprowadzenie edukacji antydyskryminacyjnej - zarekomendowali uczestnicy trzeciego gdańskiego panelu...
Monika Sewastianowicz
23.11.2017