MEN wyjaśnia, że szkoła nie jest uprawniona do żądania zawarcia przez rodziców/opiekunów umowy ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) i kosztów leczenia w przypadku uczestniczenia przez dziecko w wycieczkach krajowych. Tym samym szkoła lub przedszkole nie może odmówić nieubezpieczonemu dziecku wyjazdu na wycieczkę kraj wyjścia do kina.

Rady rodziców już z własnym kontem, ale wciąż bez precyzyjnych regulacji>>

 

Nie trzeba składać żadnych oświadczeń

Szkoła nie ma prawa żądać od rodziców podpisywania oświadczeń, zgodnie z którymi jej odpowiedzialność za wypadek dziecka uzależniona byłaby od zawarcia przez rodziców umowy ubezpieczenia, czy też od przystąpienia przez nich do ubezpieczenia grupowego. To dyrektor szkoły, nauczyciel/opiekun grupy/klasy ponosi odpowiedzialność za skutki możliwych wypadków z udziałem uczniów zarówno w trakcie lekcji, jak również w takcie wycieczki organizowanej przez szkołę. Taka odpowiedzialność istnieje niezależnie od faktu objęcia uczniów ubezpieczeniem.

Czytaj w LEX:

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole - procedury szkolne >

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole - zakres ubezpieczenia >

Zdaniem Dawida Korszenia, rzecznika prasowego Warty, szkoły mogą przedstawiać propozycję oferty, którą otrzymały od samorządu, np. Warszawski Program NNW. Korszeń podkreśla, że placówki oświatowe mają obowiązek ubezpieczyć dzieci od NNW na wyjeździe zagranicznym. I dodaje, że dlatego warto skorzystać z ubezpieczenia rocznego i nie martwić się, czy dziecko będzie mogło brać w nich udział.

Sprawdź w LEX: Kto jest odpowiedzialny za doprowadzenie do pogotowia ratunkowego ucznia, który uległ wypadkowi na lekcji wf? >

 

 

Rodzice mogą samodzielnie wybrać ubezpieczenie NNW, aby indywidualnie dopasować je do naszych potrzeb i preferencji. To co podoba się jednym wcale nie musi być dobre dla innych.
- Jeśli uczeń uprawia sporty, ubezpieczenie powinno ten aspekt zawierać. Dla niektórych rodziców ważna jest także możliwość skorzystania z pomocy lekarza czy pielęgniarki po wypadku, korepetycje na koszt ubezpieczyciela, jeśli dziecko opuściło dużo lekcji i potrzebuje takiej formy wsparcia, czy nawet zwrot kosztów opłaconych zajęć dodatkowych, w których dziecko z powodu wypadku nie mogło uczestniczyć – tłumaczy Dawid Korszeń.

Sprawdź w LEX:

Czy dzieci w przedszkolu powinny zostać objęte ubezpieczeniem NNW? >

Czy organ prowadzący powinien przeznaczać dotację na ubezpieczenie uczniów od następstw nieszczęśliwych wypadków w szkole? >

Czy jeżeli uczeń technikum ubezpieczył się poza szkołą, szkoła może żądać od niego kserokopii polisy potwierdzającej zawarcie indywidualnej umowy ubezpieczenia? >