Uczniowie mogą brać udział udział w programie „Dzień z prawem – warsztaty w Ministerstwie Sprawiedliwości”, w ramach którego poznają pracę administracji rządowej, uczestniczą w spotkaniu z wiceministrem Sprawiedliwości oraz sędzią czy prokuratorem, biorą też udział w symulacji rozprawy sądowej.

 

 


 

Raz w miesiącu odbywać będą się zajęcia: „Ab initio, czyli wszystkiego po trochu”. Dzięki nim młodzież może zdobyć wiedzę na temat zagrożeń i bezpieczeństwa w internecie, coraz częściej pojawiającego się stalkingu oraz sposobów radzenia sobie z prześladowcami i przestępcami w sieci. Tę samą częstotliwość przewidziano dla zajęć dotyczących zagadnień związanych z nadzorem nad osobami osadzonymi w zakładach karnych, specyfiką pracy z nimi i ich resocjalizacją - „Praca funkcjonariusza Służby Więziennej w praktyce”

 

 


 

 

Trzecim z nowych programów są warsztaty „Problemy prawa – prosta sprawa”, adresowane do uczniów szkół średnich. Młodzież może w ramach tych zajęć wziąć udział w jednym z czterech bloków dotyczących: prawa karnego, cywilnego, prawa administracyjnego oraz konstytucyjnego. Dzięki tym spotkaniom dowie się o praktycznym stosowaniu obowiązujących przepisów znacznie więcej niż w trakcie nauki w szkole. Będzie można np. poznać zasady sporządzania pism procesowych w oparciu o konkretne  przykłady w poszczególnych blokach tematycznych.