MEN tłumaczy, że nie chce wprowadzać nowego przedmiotu w szkole, bo treści dotyczące wiedzy o zdrowiu zawarte są już w obecnej podstawie programowej kształcenia ogólnego oraz w przepisach prawa oświatowego.

- Warto przypomnieć, że podstawa programowa kształcenia ogólnego wskazuje, że ważną rolę w kształceniu i wychowaniu uczniów w szkole podstawowej odgrywa edukacja zdrowotna – mówi Anna Ostrowska, rzecznik prasowy MEN. - Uczeń po zakończeniu pierwszego etapu edukacyjnego wymienia wartości odżywcze produktów żywnościowych; ma świadomość znaczenia odpowiedniej diety dla utrzymania zdrowia, ogranicza spożywanie posiłków o niskich wartościach odżywczych i niezdrowych, zachowuje umiar w spożywaniu produktów słodzonych, zna konsekwencje zjadania ich w nadmiarze; wyjaśnia znaczenie ruchu w procesie utrzymania zdrowia – wymienia.

 

Ustawa wchodzi w życie - szkoły gorączkowo szukają dentystów - czytaj tutaj>>

Zdaniem Ostrowskiej w warunkach i sposobach realizacji przedmiotu biologia w II etapie edukacyjnym podstawa programowa wskazuje, że uczniowie szkoły podstawowej powinni zdobyć umiejętności umożliwiające podejmowanie świadomych decyzji związanych ze zdrowiem własnym i innych ludzi. - Realizacja zagadnień dotyczących funkcjonowania organizmu człowieka powinna nierozerwalnie łączyć się z kształtowaniem u uczniów nawyków zdrowego stylu życia oraz dostarczeniem informacji o różnych zagrożeniach zdrowia i możliwościach ich ograniczania – mówi rzecznik.

Innego zdania jest Rzecznik Praw Pacjenta, który w swoim wystąpieniu do Ministra Zdrowia i szefa resortu edukacji podkreślał, że w szkołach jest potrzebny dodatkowy przedmiot „Wiedza o Zdrowiu”. - Obowiązujący system nauczania zapewnia wprawdzie elementy edukacji zdrowotnej, określając bloki tematyczne niektórych przedmiotów, jest to jednak niewystarczające – podkreślał Bartłomiej Chmielowiec. - Wymagając określonych zachowań zdrowotnych od obywateli, należy stworzyć narzędzie do przekazywania usystematyzowanej wiedzy, co skutkować będzie w przyszłości lepszą jakością życia i leczenia nowych pokoleń pacjentów - dodał.

Rzecznik Praw Pacjenta postulował wprowadzenie do programu nauczania szkolonego przedmiotu „Wiedza o Zdrowiu”. W jego opinii zakres przedmiotu mógłby zakładać nabycie następujących wiedzy i umiejętności:

 • zasady zdrowego trybu życia;
 • prawa i obowiązki pacjenta;
 • podstawy organizacji systemu ochrony zdrowia;
 • podstawowa wiedza w zakresie pomocy osobom przewlekle chorym;
 • poznanie wybranych jednostek chorobowych i zarys sposobów ich leczenia lub reagowania na zachorowanie (przykładowo np. grypy, chorób krążenia, cukrzycy, alergii, chorób zakaźnych);
 • podstawowe zasady pierwszej pomocy;
 • podstawowa wiedza w zakresie zbilansowanego sposobu odżywiania;
 • metody redukcji stresu;
 • ocena konsekwencji działań profilaktycznych i znaczenie sportu;
 • wiedza o szczepieniach ochronnych oraz o zalecanych badaniach niezbędnych dla danej grupy wiekowej;
 • pojęcia z obszaru prawa ochrony zdrowia m.in: pacjent, produkt leczniczy, suplement diety; kosmetyk.

- Warto rozważyć wdrożenie niniejszego przedmiotu przynajmniej na dwóch etapach nauki, tj. edukacji wczesnoszkolnej oraz dla uczniów w starszych klasach – podkreślał RPP.