Opracowywany co roku raport dostarcza danych o strukturze, finansach i wynikach systemów edukacyjnych w państwach członkowskich i partnerskich Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD). Tegorocznym tematem przewodnim publikacji jest szkolnictwo wyższe.

Z raportu wynika, że obecnie więcej młodych dorosłych (25-34 lata) w Polsce uzyskuje wyższe wykształcenie niż przed dekadą. Podczas gdy w 2008 r. 32 proc. młodych dorosłych uzyskało takie wykształcenie, 10 lat później ten odsetek wynosił 44 proc. i był zbliżony do średniej państw OECD - wynika z raportu.

W raporcie jest także informacja, że tylko 26 proc. dorosłych uczestniczyło w kształceniu ustawicznym i szkoleniach dla dorosłych w Polsce w 2016 r., podczas gdy średnia państw OECD wynosi 47 proc.

Czytaj: Ludzie po studiach żyją zdrowiej i dłużej>>
 

Natomiast jako pozytywny dla Polski element raport wskazuje wysoki udział osób z wyższym wykształceniem w sferze produkcyjnej. - Tu jesteśmy w ścisłej czołówce w OECD - czytamy w opracowaniu.

- Jest to dla nas bardzo cenne źródło informacji - dla decydentów - w tworzeniu polityki opartej na faktach - powiedział w rozmowie z dziennikarzami wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego Sebastian Skuza. Dodał, że raport ten powstał we współpracy z trzema polskimi instytucjami: MNiSW, Ministerstwem Edukacji Narodowej i Głównym Urzędem Statystycznym. 
A zastępca dyrektora departamentu Innowacji i Rozwoju w MNiSW Andrzej Kurkiewicz mówił podczas prezentacji raportu, że jego treść potwierdza duży wzrost liczby osób, które mają wyższe wykształcenie w Polsce. - Pokazuje też, że znacznie więcej kobiet, niż mężczyzn podejmuje trud kształcenia na poziomie szkolnictwa wyższego - dodał.
 

POLECAMY