Opublikowany w sobotę program wyborczy PiS to również nowe pomysły na programy wychowawcze dla uczniów. Mają wzmacniać tożsamość narodową - partia chce, by uczniowie jeździli na większą liczbę wycieczek patriotycznych oraz omawiali lektury, które kładą nacisk na tradycję narodową.

 

PiS o podwyżkach i statusie nauczyciela>>

 

Historia zniewolenia Polski pomoże rozpoznać manipulację

Prawo i Sprawiedliwość, chce wyposażyć ucznia w umiejętność: "odróżniania manipulacji od rzeczywistości". Chce to jednak zrobić w dość specyficzny sposób, bo młody człowiek ma tę kwalifikację zdobyć, poznając "okres zniewolenia Polski przez komunizm i procesu przechodzenia do demokracji".
- Kształtowanie poczucia tożsamości narodowej i państwowej będzie stałym i ważnym elementem programu działalności polskiej szkoły. Odpowiedni dobór lektur i treści programowych, oprócz waloru poznawczego i intelektualnego, pozwoli utrzymać wspólny kod kulturowy - wyjaśnia PiS w swoim programie.

Służyć temu ma też odpowiedni dobór lektur oraz patriotyczne wycieczki - głównie po muzeach wojen, choć na liście znalazło się też Centrum Nauki Kopernik.
- Młody człowiek będzie miał także możliwość rozwoju kulturalnego. Szkoła wyposaży młodych ludzi w niezbędną orientację w sferze kultury i współczesnych systemów wartości, w zdolność do dokonywania samodzielnych i świadomych wyborów w tych kwestiach. Pozwoli to na wykształcenie się odpowiednio dojrzałej, niezależnej i „krytycznej” postawy polskiej młodzieży wobec współczesnych mód i przekazów kulturowych, ideologicznych czy kontrkulturowych - wyjaśnia PiS w programie.

PiS zapowiada także, że poświęci większą uwagę wychowaniu obywatelskiemu, bo "młodzież musi wiedzieć, że człowiek w pełni może rozwijać się tylko we wspólnocie, którą jako obywatel ma obowiązek współkształtować".