Ministerstwo Edukacji Narodowej poinformowało w piątek, że do uzgodnień międzyresortowych skierowany został tego dnia projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie świadectw i dyplomów. Zgodnie z nim niepełnoletni uczniowie będą mogli odbierać legitymacje szkolne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Zmianę rozporządzenia zapowiedział w czwartek na konferencji prasowej minister edukacji narodowej Dariusz Piontkowski. - Konieczność nowelizacji rozporządzenia wynika ze zgłaszanej przez rodziców, uczniów i środowiska oświatowe potrzeby zmiany przepisów w zakresie potwierdzania przez uczniów i ich rodziców odebrania dokumentów w imiennej ewidencji prowadzonej przez szkoły – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowelizacja rozporządzenia, która weszła w życie 6 września, rozszerzyła wykaz dokumentów, świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, przy których wydaniu szkoła ma obowiązek prowadzenia imiennej ewidencji. Odebrać i pokwitować dokument znajdujący się w wykazie może tylko pełnoletni uczeń lub absolwent, a w przypadku niepełnoletnich uczniów i absolwentów mogą to zrobić tylko ich rodzice.

- Ponieważ wywołało to duży rezonans społeczny, postanowiliśmy zareagować – mówił w czwartek minister Piontkowski.

Czytaj: MEN zmieni rozporządzenie - nieletni uczeń odbierze świadectwo i legitymację>>
 

Zgodnie ze skierowanym w piątek do uzgodnień projektem odbiór: świadectw ukończenia szkoły, indeksów, papierowych legitymacji szkolnych, e-legitymacji szkolnych, mLegitymacji szkolnych oraz zaświadczeń o zawodzie, a także świadectw dojrzałości, aneksów do świadectw dojrzałości, certyfikatów, dyplomów, zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty i zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego będzie mógł potwierdzić każdy uczeń albo absolwent (zarówno pełnoletni, jak i niepełnoletni) lub rodzice niepełnoletniego ucznia albo absolwenta.

Wszyscy uczniowie, pełnoletni i niepełnoletni, będą mogli też wystąpić o wydanie duplikatu każdego z tych dokumentów (w przypadku zgubienia lub zniszczenia) oraz wystąpić o sprostowanie dokumentu w przypadku ewidentnego błędu (np. błędu w imieniu lub nazwisku ucznia lub absolwenta).