Jak wynika z raportu Education at Glance 2019, polski nauczyciel po 15 latach pracy zarabia 26 428 dolarów rocznie.  Najwięcej w Europie zarabiają nauczyciele w Luksemburgu – 108 624 dolarów, Niemczech – 74 486 dolarów i Holandii – 63 413 dolary. Fiński pedagog zarabia 42 206 dolarów, a nauczyciel we Francji 37 700.

Raport: Niskie zarobki nauczycieli na tle innych krajów OECD>>

 

Gorsze zarobki na Litwie, w Czechach i Słowacji

W przeżywającej największy kryzys gospodarczy w historii Grecji nauczyciel zarabia 26 198 dolarów, na Węgrzech 21 090 dolarów, na Litwie 21 084 dolary, Słowacji 21 553 dolary i Czechach 24 273 dolary. Polski nauczyciel zarabia zaledwie ok. 57 proc. średniego wynagrodzenia nauczycieli w Unii Europejskiej (45 748 dolarów) i w krajach OECD (45 947 dolarów). Gorzej polski nauczyciel wypada, jeżeli chodzi o zarobki w szczytowym momencie kariery - wtedy jest na trzecim miejscu od końca z wynagrodzeniem rocznym 27 549 dolarów. Gorzej jest tylko na Litwie – 21 721 dolarów i na Słowacji – 23 242 dolary.

Czytaj w LEX: Ocena pracy nauczycieli od 1 września >

Tymczasem, jeżeli chodzi o wymogi co do kwalifikacji, polscy nauczyciele muszą mieć dyplom magistra, co niekoniecznie wymagane jest w innych krajach europejskich. W większości krajów do pracy w szkole dopuszcza się nauczycieli z niższymi kwalifikacji i dyplomem licencjata. 

Czytaj w LEX: Awans zawodowy od roku szkolnego 2019/20 - nowe wzory! >

 

Mało godzin przy tablicy

Polscy nauczyciele są też jednak na ostatnich miejscach w krajach OECD, jeżeli chodzi o czas spędzany przy tablicy. Nauczyciele w Estonii, Polsce i Rosji - jeżeli chodzi o edukację wczesnoszkolną - spędzają w klasie mniej niż 590 godzin rocznie, podczas gdy średnia wynosi 783 godziny w roku. Najwięcej czasu na nauczaniu spędzają pedagodzy w Chile i Kostaryce - 1050 godzin.

Podobnie sprawa wygląda jeżeli chodzi o pracę w gimnazjach (lub w przypadku Polski w ostatnich klasach podstawówki) - najwięcej pracują pedagodzy w Chile i Kostaryce (1050 godzin rocznie), a w Polsce 481 godzin na rok. Jeżeli chodzi o szkoły średnie,  Polska jest na trzecim miejscu od końca.

Sprawdź w LEX:

Czy w umowie o pracę z nauczycielem konieczne jest wpisanie dokładnego pensum? >

Ile wynosi pensum nauczyciela praktycznej nauki zawodu od dnia 1 września 2019 r.? >

Jak ustalić pensum nauczyciela realizującego etat w bibliotece oraz dodatkowo realizuje etat jako nauczyciel informatyki? >