Nauczycielom przysługują oprcz wynagrodzenia za pracę także szczeglne świadczenia pieniężne o...
Michał Culepa
20.09.2007
Magdalena Sender
13.09.2007
Gazeta Prawna omawia zmianę w ustawie o systemie oświaty wprowadzającą do systemu alternatywne...
13.09.2007
Dodatek motywacyjny jest kolejnym elementem wynagrodzenia nauczyciela. Zgodnie ze swą nazwą, ma on...
Michał Culepa
13.09.2007