Ponad 250 tys. absolwentów techników i szkół zawodowych przystąpi 19 czerwca do zewnętrznego egzaminu zawodowego potwierdzającego ich kwalifikacje.
Z przygotowanego przez CODN raportu „Edukacja Ekonomiczna w Szkołach Ponadgimnazjalnych” wynika, że aż 50 % nauczycieli przedsiębiorczości nie nawiązuje współpracy z właścicielami firm. Oznacza to, że w prowadzeniu lekcji korzystają tylko z podręczników. Ponadto szkoły dysponują przestarzałą bazą dydaktyczną, maszynami, które nie są obecnie wykorzystywane przez zakłady produkcyjne, nieaktualne są również programy nauczania. Nadal, tak jak w ubiegłych latach, część praktyczna egzaminu, będzie polegała na opisaniu czynności, które powinny być wykonane. Przedsiębiorcy podkreślają, że większości absolwentów brakuje podstaw praktycznych do wykonywania wyuczonego zawodu.
MEN widzi konieczność zmiany systemu szkolnictwa zawodowego. W latach 2007-2013 dzięki Programowi Operacyjnego Kapitał Ludzki do systemu szkolnictwa zawodowego trafi prawie 1 mld euro. Eksperci twierdzą jednak, że za funduszami powinny pójść zmiany systemowe.
Po raz pierwszy w tym roku absolwenci gimnazjów przy wyborze szkoły preferują technika i szkoły zawodowe licząc, że łatwiej uzyskają pracę po ich ukończeniu.

Źródło: Gazeta Prawna 19.06.2007