Powierzone stanowisko dyrektora z konkursu kończy się 31 sierpnia 2007 r.

Czy dopiero po tym okresie organ prowadzący może ogłosić konkurs na stanowisko dyrektora?

Powierzenie stanowiska dyrektorowi szkoły powinno nastąpić z dniem 1 września 2007 r., gdyż przepisy ustawy o systemie oświaty wskazują, że okresem powierzenia jest "5 lat szkolnych" (art. 36a ust. 8).


Procedura konkursowa w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora powinna odbyć się do końca maja 2007 r. Przemawia za tym fakt, że kandydatami na stanowisko dyrektora są nauczyciele. Powierzenie stanowiska może dotyczyć nauczyciela danej szkoły lub nauczyciela innej szkoły. Planowanie pracy szkoły (projekt organizacji) przyjmowany jest przez organ prowadzący do końca maja danego roku, ze względu na okres zamknięcia tzw. ruchu kadrowego (zmian stosunku pracy z nauczycielami).

Nie mniej jednak, ostatecznym celem postępowania konkursowego jest wyłonienie kandydata i powierzenie stanowiska dyrektora z dniem 1 września. Dobrze uczynić to wcześniej również ze względu na okres przejęcia obowiązków i odpowiedzialności przez nowego dyrektora przed rozpoczęciem roku szkolnego.

Sprawy regulaminu konkursu i trybu postępowania konkursowego na stanowisko dyrektora szkoły regulują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.