Krzysztof Gawroński

Główny wizytator w Departamentu Kształcenia Ogólnego Ministerstwa Edukacji Narodowej i Sportu. Uzyskał drugi stopień specjalizacji zawodowej z zakresu organizacji i zarządzania oświatą oraz stopień nauczyciela dyplomowanego. Od wielu lat prowadzi zajęcia na studiach podyplomowych i kursach specjalistycznych z zakresu organizacji i zarządzania oświatą. Doświadczenie uzyskane podczas pracy w szkole, kuratorium oświaty, urzędzie centralnym oraz uczelniach kształcących menedżerów oświaty – Autor wykorzystuje w swoich publikacjach.

Artykuły autora

Projekt organizacji szkoły (placówki)

Niniejsze opracowanie jest szerszym komentarzem przepisów niezbędnych do opracowania podstawowego dokumentu opisującego organizację zajęć w szkole (placówce), jakim jest projekt (arkusz) organizacji...

01.12.2023

Gmina może utworzyć szkołę ponadgimnazjalną

Samorząd terytorialny

Jednostki samorządu terytorialnego mogą zakładać i prowadzić szkoły i placówki, których prowadzenie nie należy do ich zadań własnych, po zawarciu porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego,...

11.08.2016

Powiat może utworzyć młodzieżowy ośrodek wychowawczy

Samorząd terytorialny

Ze względu na ponadgminny charakter zadania w zakresie oświaty publicznej, jakim jest prowadzenie takiej placówki, można prowadzenie jej uznać za zadanie powiatu na podstawie przepisu art. 4 ust. 1...

09.08.2016
1  2  3  4  5  6  7  8  9    24