Krzysztof Gawroński

Artykuły autora

Szkolne schronisko młodzieżowe - zmiana statutu

Samorząd terytorialny

W jakim trybie i który organ dokonuje zmiany statutu szkolnego schroniska młodzieżowego, w którym nie utworzono rady pedagogicznej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 4...

10.10.2011
1    5  6  7  8  9  10  11  12  13    24