20 czerwca Rada Ministrów przyjęła uchwałę Rady Ministrów w sprawie rządowego programu pomocy uczniom w 2007 r. „Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III szkoły podstawowej i w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia oraz dofinansowanie zakupu jednolitego stroju dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów”,
Rada Ministrów przyjęła również rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej dzieciom i uczniom na zakup podręczników i zakup jednolitego stroju. Wchodzą one w życie w terminie 7 dni od daty ogłoszenia. Na stronie internetowej MEN 22 czerwca zostały zamieszczone projekty uchwały oraz załącznika w brzmieniu, w jakim zostały skierowane pod obrady Rady Ministrów.
Ministerstwo Edukacji zlikwidowało program „Wyprawka dla ucznia”, w ramach którego najbiedniejsze dzieci zaczynające naukę w pierwszej klasie otrzymywały w szkole darmowe podręczniki. Ministerstwo kupowało je bezpośrednio od wydawców otrzymując wysokie, nawet 40 proc. rabaty. W ubiegłym roku darmowe książki dostała jedna trzecia pierwszoklasistów - 91 tys. uczniów.

Obecnie ministerstwo proponuje, by rodzice najuboższych uczniów zerówki i trzech pierwszych klas szkoły podstawowej dostawali od państwa zwrot kosztów zakupu podręczników (od 70 zł w zerówce do 170 złotych w trzeciej klasie). Pomoc przysługiwałaby dzieciom z rodzin, w których dochód nie przekracza 351 zł brutto na osobę. Według wyliczeń MEN obejmie to przynajmniej pół miliona uczniów. Rząd przeznaczył na to 70 mln. zł z rezerwy budżetowej.
Procedura przewiduje, że najpierw samorządy muszą policzyć, ile dzieci w ich regionie kwalifikuje się do pomocy, na podstawie tych wyliczeń MEN podzieli pieniądze między gminy, a te - między szkoły. Rodzice sami muszą kupić w księgarni podręczniki, rachunki przedłożyć dyrektorom szkół i dopiero wtedy otrzymają zwrot kosztów.

Źródło: Rzeczpospolita 20.06.2007 strona internetowa MEN 22.06.2007