Zgodnie z projektem rozporządzenia w sprawie szczególnych warunków udzielania pomocy uczniom, opublikowanym w BIP MEN, uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów otrzymają 50 zł z budżetu państwa na zakup mundurka.
Rząd planuje również pomóc najbiedniejszym rodzinom w zakupie podręczników dla sześciolatków, dla uczniów klas I-III ze szkół podstawowych oraz ogólnokształcących muzycznych. Pomoc ta nie będzie mogła być wyższa niż 70 zł dla sześciolatków i 170 zł dla ucznia III klasy szkoły podstawowej. Dofinansowanie będzie wypłacone tylko po okazaniu dowodu zakupu. O pomoc będą mogli ubiegać się uczniowie z rodzin, w których dochód na osobę nie przekracza kryterium wynikającego z ustawy o pomocy społecznej - czyli 351 zł.
Wnioski zawierające zaświadczenie o dochodach ma przyjmować szkoła, dyrektor szkoły będzie sporządzał listę uczniów uprawnionych do pomocy i przekazywał urzędowi gminy. Samorząd przekaże odpowiednią kwotę pieniędzy dyrektorowi szkoły.
Pieniądze na pomoc będą pochodzić z Narodowego Programu Stypendialnego (120 mln zł) i programu Wyprawka szkolna (11 mln zł). MEN szacuje, że pomoże milionowi uczniów kupić mundurki, a 500 tys. podręczniki.
Gazeta Prawna, 1-3 czerwiec 2007 r.