W niniejszym komentarzu zostały omówione zasady finansowania ustnych egzaminów maturalnych w 2009...
Krzysztof Lodziński
11.06.2009
Czy zapomogi zdrowotne wypłacane nauczycielom z funduszu zdrowotnego stanowią podstawę do...
Aneta Marciniak
04.06.2009
Ubezpieczenie OC obejmuje odpowiedzialność cywilną nauczyciela z tytułu wykonywanego zawodu w...
Alicja Brzezińska
04.06.2009
Jak obecnie wprowadza się szkolny zestaw podręczników i programów (proszę o kolejne etapy i...
Krzysztof Lodziński
04.06.2009
Ile razy uczeń może przystępować do egzaminu klasyfikacyjnego? Sytuacja dotyczy ucznia gimnazjum i...
Krzysztof Lodziński
28.05.2009