Agnieszka Kosiarz

Inspektor w Wydziale Oświaty Urzędu Dzielnicy m. st. Warszawy. Specjalista w sprawach dotyczących szkół i placówek niepublicznych, budżetu oświaty, świadczeń socjalnych.
Przez wiele lat doświadczenie zawodowe zdobywała jako starszy specjalista w Ministerstwie Edukacji Narodowej: sprawy z zakresu pragmatyki nauczycielskiej: wynagradzania, zatrudniania, awansu zawodowego, w tym projektowanie i opiniowanie aktów prawnych, wydawanie opinii prawnych na pisma kierowane do resortu, sporządzanie kalkulacji finansowych dotyczących wynagradzania nauczycieli.

Artykuły autora

Kara porządkowa dla nauczyciela pracoholika

Zarządzanie oświatą

Gdy nauczyciel przedszkola nie chce iść na urlop, dyrektor może nałożyć na niego karę porządkową. Chodzi o zaległe wolne, które należy wykorzystać do 30 września danego roku - pisze Agnieszka Kosiarz...

27.06.2018

Dodatek stażowy dla każdej umowy oddzielnie

Rozstrzygając o prawie do dodatku stażowego, nauczycielowi należy wliczyć wszystkie dotychczasowe okresy zatrudnienia. Z tym że, jeżeli ma kilka umów, to dla każdej oddzielnie - podkreśla Agnieszka...

27.11.2017
1  2  3  4  5  6  7  8  9    23