W opracowaniu podjęto próbę omówienia zagadnień związanych z powołaniem na stanowisko dyrektora...
Krzysztof Lisowski
31.12.2009
W art. 53 ust. 1 i 2 ustawy z 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (DzU z 2006 r. nr 97, poz. 674...
24.12.2009