Monika Wawrzeńczyk

Specjalista w centralnej placówce doskonalenia nauczycieli. Zajmuje się organizacją szkoleń ekspertów do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
Absolwentka studiów w zakresie Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z podstawami logopedii szkolnej, Organizacji i zarządzania oświatą, Technologii informacyjnej i informatyki w szkole, oraz Negocjacji z elementami marketingu.
Autorka opracowań dotyczących wykorzystania pakietów edukacyjnych Microsoft do nauki programowania, jak również Organizacji pomocy dyrektorom szkół w ramach programu Sokrates Comenius (z zastosowaniem rozwiązań technologii informacyjnej. Doświadczenie zawodowe zdobywała podczas pracy nauczycielskiej w szkole, kuratorium oświaty, a także asystenta dyrektora i tłumacza w przedsiębiorstwie.

Artykuły autora

1  2  3  4