W uroczystości biorą udział minister edukacji Krystyna Szumilas, rzecznik praw dziecka Marek Michalak, rektorzy szkół wyższych, kuratorzy oświaty, dyrektorzy szkół i nauczyciele z całej Polski.
Konkurs "Nauczyciel Roku" odbywa się po raz jedenasty. Organizuje go tygodnik "Głos Nauczycielski" wraz z Ministerstwem Edukacji Narodowej. Kandydatów zgłaszają: grona pedagogiczne, uczniowie, rodzice, samorządy i organizacje społeczne. Przy ocenie nauczycieli brane są pod uwagę ich sukcesy - np. liczba laureatów olimpiad, odsetek absolwentów przystępujących do matury i zdających ją, pomoc uczniom w sytuacjach dla nich trudnych, działalność na rzecz środowiska lokalnego.
Jak podkreślają organizatorzy konkursu, jego dotychczasowi laureaci są prawdziwymi autorytetami w swoich środowiskach, cenionymi ekspertami, zdobywają kolejne nagrody, ale nadal poświęcają każdą wolną chwilę swoim uczniom.
Tegoroczni finaliści konkursu, spośród których wyłoniony zostanie "Nauczyciel Roku 2012" to: Marzanna Gromotowicz z V Liceum Ogólnokształcącego w Częstochowie, Iwona Jancik ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Wojcieszowie, Katarzyna Kasprzyk ze Szkoły Podstawowej nr 130 w Łodzi, Marzena Kędra z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Moszczance, Barbara Latocha z Kolegium Miejskiego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdyni, Grażyna Linder z II Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi w Słupsku, Elżbieta Maćkowska z Gimnazjum nr 2 w Górze, Patryk Nisiewicz z Gimnazjum nr 2 w Zagórzu, Krzysztof Paluszak z Zespołu Szkół nr 2 w Koszalinie, Anna Samsonowicz z Gimnazjum nr 1 w Będzinie, Jacek Tyc z Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach Zdroju, Katarzyna Wiśniewska z Gimnazjum nr 2 w Górze, Beata Zyngier z Zespołu Szkół w Połańcu.

Podczas gali przyznane zostaną także tytuły: "Przyjaciel Szkoły" i "Inicjatywa Edukacyjna Roku".
W ubiegłym roku tytuł "Nauczyciel Roku 2011" otrzymała Anna Sosna, nauczycielka języka angielskiego z Zespołu Gimnazjów im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Częstochowie. Tytuł "Przyjaciela Szkoły" przyznano wybitnemu językoznawcy prof. Jerzemu Bralczykowi, a tytuł "Inicjatywy Edukacyjnej Roku" przypadł Narodowemu Bankowi Polskiemu za prowadzenie nowoczesnej edukacji ekonomicznej.
Gala konkursu "Nauczyciel Roku" zbiega się zawsze w obchodami Dnia Edukacji Narodowej. Przypada on 14 października, w rocznicę powstania w 1773 r. Komisji Edukacji Narodowej - pierwszego w Europie ministerstwa oświaty - która zajęła się reformowaniem szkolnictwa w Polsce. Wprowadzono go w 1982 r., w miejsce obchodzonego wcześniej Dnia Nauczyciela. (PAP)

dsr/ agz/ abe/ ura/