Środki na doskonalenie nauczycieli będą mogły w przyszłym roku wynosić od 1 do 0,5 proc. środków przeznaczonych na wynagrodzenia dla nauczycieli, pierwotnie zakładano, że gminy będą miały jeszcze większą swobodę w kształtowaniu tego funduszu, który mógłby wynosić nawet 0,001 proc.
Zmieni się także podstawa odpisu na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, będzie nią kwota bazowa obowiązująca w styczniu 2011 r., co pozwoli zaoszczędzić nawet 109 zł na każdym przeliczeniowym etacie. 
 
Źródło: "Rzeczpospolita", 17 października 2012 r.