Opracowanie stanowi kompendium wiedzy na temat statusu prawnego dyrektora szkoły. Artykuł w...
Krzysztof Lisowski
17.12.2009
Minister Edukacji Narodowej postanowił połączyć z dniem 1 stycznia 2010 r. dwie centralne placówki...
Prawo.pl
11.12.2009
W związku z licznymi pytaniami dotyczącymi przepisu art. 42 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) ustawy -...
Prawo.pl
10.12.2009